Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp của người lao động

trach-nhiem-hoan-tra-chi-phi-dao-tao

Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp của người lao động

trach-nhiem-hoan-tra-chi-phi-dao-tao

Khái niệm

Chi phí đào tạo là gì?

Theo khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động 2012, khoản 2 Điều 29 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014:

Chi phí đào tạo gồm: Các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học.

Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Bồi thường chi phí đào tạo là gì?

Căn cứ Khoản 3, Điều 62, Bộ luật Lao động 2019 theo đó, chi phí đào tạo được hiểu là các khoản chi có chứng từ hợp lệ mà người sử dụng lao động chi trả cho việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ thuật nghề nghiệp của người lao động ở trong hoặc ngoài nước (Kể cả chi phí này là kinh phí đào tạo do đối tác của người sử dụng tài trợ) theo hợp đồng đào tạo nghề nghiệp. Như vậy, bồi thường chi phí đào tạo được hiểu là người lao động sẽ hoàn trả lại chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận.

Chủ thể phải bồi thường chi phí đào tạo

Căn cứ Điều 40, Bộ luật Lao động 2019, người lao động có nghĩa vụ phải bồi thường chi phí đào tạo khi họ đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật của người lao động là các trường hợp chấm dứt hợp đồng không thuộc quy định tại Điều 35, Bộ luật Lao động 2019.

Trường hợp phải hoàn trả chi phí đào tạo

Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ người lao động có nghĩa vụ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đồng thời, khoản 2 Điều 61 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014: Người tốt nghiệp các khóa đào tạo do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo; trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo

Theo Điều 37 Bộ luật Lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

– Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

– Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.

– Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

– Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Theo đó, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không có căn cứ, không đúng thời hạn báo trước theo quy định là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp của người lao động. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook