Quy định về các trường hợp tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự năm 2022

nghĩa vụ quân sự

Quy định về các trường hợp tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự năm 2022

nghĩa vụ quân sự

Công dân khi đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, khi ở trong những trường hợp đặc biệt thì công dân được tạm hoãn, miễn nhĩa vụ quân sự. Vậy ở trong trường hợp nào được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự?

Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự và điểm c khoản 1 Điều 49 Luật dân quân tự vệ, có 8 trường hợp được tạm hoãn đi NVQS là:

Thứ nhất: Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

Chưa đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ là những thanh niên có sức khỏe được xếp loại 3 bị cận thị 1,5 độ trở lên hoặc viễn thị ở các mức độ; hoặc bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS hoặc sức khỏe loại 4, 5, 6.

Thứ hai: Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; hoặc gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

Thứ ba: con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, được xét tạm hoãn cho 1 người con.

Thứ tư: đang có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ đi nghĩa vụ Công an;

Thứ năm: Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

Thứ sáu: Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Thứ bảy: Đang học phổ thông; Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hoặc Cao đẳng nghề trong thời gian một khóa đào tạo của 1 trình độ; được hiểu là: nếu thanh niên đã tốt nghiệp đại học mà học tiếp thạc sỹ hoặc văn bằng 2 thì sẽ không được tạm hoãn nữa.

Thứ tám: là thanh niên đã đi dân quân thường trực.

Như vậy, các thanh niên thuộc các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vừa nêu, nếu không còn lý do tạm hoãn thì sẽ được gọi nhập ngũ theo quy định.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Điều kiện miễn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật NVQS, có 5 trường hợp được miễn đi NVQS gồm:

Thứ nhất: Là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

Thứ hai: Là anh em của liệt sĩ và chỉ được miễn cho 1 người.

Thứ ba: là con của thương binh hạng 2 hoặc bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên, được miễn cho 1 người con;

Thứ tư: Là người làm công tác cơ yếu không phải là Quân đội, Công an. Đây là những người làm các hoạt động thuộc dạng cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Thứ năm: là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 2 năm trở lên.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về các trường hợp tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook