Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp của nhà nước và xã hội đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn không thể tự vượt qua. Chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng là một trong những hình thức trợ giúp xã hội. Điều 18 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định 2 nhóm đối tượng được quan tâm, chăm sóc trong xã hội gồm:

Căn cứ tại Khoản 14, Điều 3, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngân sách nhà nước là là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước

Điều 12, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về việc hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:

Các đối tượng được hưởng và mức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu từ ngân sách nhà nước 

Hỗ trợ lương thực 

Lương thực thường là các loại thực phẩm giàu tinh bột như gạo, ngô, khoai, sắn… Ngoài ra, hộ đói là hộ có lương thực dự trữ tại thời điểm quan sát, ví dụ giá trị hàng hóa, bất động sản bằng tiền mà có thể bán lấy lương thực bình quân dưới 13 kg thóc (hay 9 kg gạo) sáu. Nói cách khác, những hộ gia đình không có đủ lương thực để ăn hai lần một ngày được coi là hộ đói.

Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong 01 tháng trong thời gian trợ cấp cho hộ thiếu đói trong tháng Tết.

Hỗ trợ từ các quỹ địa phương và trung ương tối đa 3 tháng cho mỗi đợt hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đói do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, mất mùa hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.

b. Hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu 

Nhu yếu phẩm thiết yếu được hiểu là các vật phẩm vô cùng cần thiết đối với đời sống của con người.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Luật Giá năm 2012, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu thì được xem xét hỗ trợ từ nguồn lực huy động hoặc nguồn dự trữ quốc gia: lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn, xoong nồi, chất đốt, xuồng máy và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu trước mắt, tại chỗ.

Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước

2. Thủ tục hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ ngân sách nhà nước

Thủ tục hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định sau đây:

– Trưởng thôn, bản, phum, sóc, ấp, cụm, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng thôn) lập danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu cần hỗ trợ theo các Mẫu số 5a và 5b ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP;

– Trưởng thôn chủ trì hợp với đại diện của các tổ chức có liên quan trong thôn để xem xét các trường hợp hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói, nhu yếu phẩm thiết yếu trong danh sách và hoàn thiện, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ;

– Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính;

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia;

– Khi nhận được hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện ngay việc trợ giúp cho đối tượng bảo đảm đúng quy định;

– Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook