Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập năm 2022

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, trình tự và thủ tục

Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập là cơ sở là pháp nhân hoạt động hợp pháp. Pháp nhân giải thể được coi là chấm dứt sự tồn tại của tổ chức hoạt động độc lập (về tài sản, có tài khoản riêng, có trụ sở riêng, có khả năng đại diện chính mình tham gia quan hệ pháp luật) trong các quan hệ pháp luật.

Bởi vậy, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập là chấm dứt sự tồn tại của cơ sở này trong các quan hệ pháp luật.

Hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập bao gồm các thành phần sau:

– Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

– Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể

– Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý

– Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

– Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

Các thành phần trong hồ sơ thể hiện lý do, nguyên nhân giải thể, khả năng thanh toán, chi trả của cơ sở trợ giúp xã hội, các đối tượng có quyền và nghĩa vụ liên quan và các vấn đề cần được giải quyết liên quan.

Số lượng bộ hồ sơ cần phải nộp là 01 bộ.

Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ:

Đối với các trường hợp cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập; cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và có kiến nghị của cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương; trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Đây là các trường hợp cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập bắt buộc phải giải thể (cưỡng chế giải thể), do đó, trình tự, thủ tục giải thể xuất phát từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bước 1: Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với cơ sở có văn bản đề nghị giải thể cơ sở gửi đến cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tùy theo thẩm quyền thành lập cơ sở trợ giúp xã hội), kèm theo hồ sơ đề nghị giải thể (hồ sơ được nêu ở phần trên).

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện một trong hai phương án sau:

+ Có quyết định giải thể

+ Có văn bản trả lời về việc không đồng ý giải thể cơ sở trợ giúp xã hội và nêu rõ lý do

Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể cho đến khi nhận được quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được quyết định giải thể, cơ sở trợ giúp xã hội phải thực hiện các nghĩa vụ đối với các chủ thể khác trong các quan hệ pháp luật và phải hoàn thành các nghĩa vụ này trước khi chính thức giải thể.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở có đề nghị giải thể

Đây là trường hợp chủ thể thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tự nguyện giải thể cơ sở mà không có sự ép buộc từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở nộp hồ sơ đề nghị giải thể (hồ sơ đề nghị giải thể được nêu trên) lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết giải thể.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết giải thể cơ sở trợ giúp xã hội là cơ quan có thẩm quyền thành lập cơ sở trợ giúp xã hội: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với các cơ sở liên huyện, liên tỉnh; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đối với cơ sở hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh)

Bước 2: Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện một trong hai phương án sau:

+ Có quyết định giải thể

+ Có văn bản trả lời về việc không đồng ý giải thể cơ sở trợ giúp xã hội và nêu rõ lý do

Cơ sở trợ giúp xã hội không được tự động giải thể cho đến khi nhận được quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được quyết định giải thể, cơ sở trợ giúp xã hội phải thực hiện các nghĩa vụ đối với các chủ thể khác trong các quan hệ pháp luật và phải hoàn thành các nghĩa vụ này trước khi chính thức giải thể.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook