Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong quân đội

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Khi cấp giấy chứng nhận thanh toán từ tổ chức phúc lợi xã hội, tổ chức phúc lợi xã hội được coi là thành lập hợp pháp, tùy thuộc vào quyết định và sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cơ sở phúc lợi xã hội chỉ cần có thẻ cư trú là có thể hoạt động  hợp pháp.

Các cơ quan phúc lợi xã hội phải được nhượng quyền vận hành các cơ sở phúc lợi xã hội để hoạt động theo luật. Đối với các tổ chức bảo trợ xã hội không có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ thanh toán sẽ bị hủy bỏ trong vòng 12 tháng kể từ khi cơ quan bảo trợ xã hội cấp  chứng chỉ thanh toán.

Các cơ sở phúc lợi xã hội phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để được cấp phép hoạt động.

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Điều 29 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm các thành phần sau:

– Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 09b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ: Tờ khai thể hiện rõ nguyện vọng, các điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

– Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật: Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký thành lập nhằm chứng minh điều kiện về việc được thành lập hợp pháp của cơ sở trợ giúp xã hội.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Đối với cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan trung ương của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đặt tại địa phương; cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động

Cơ sở trợ giúp xã hội nộp 01 bộ hồ sơ lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để cơ quan này thẩm định các điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động.

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định các nội dung trong hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở trợ giúp xã hội

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từ chối cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở trợ giúp xã hội bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cấp

Bước 3: Ban hành, công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy phép hoạt động, Giám đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành, công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.

Đối với trường hợp cơ sở có trụ sở tại địa phương, do tổ chức, cá nhân thành lập không thuộc các trường hợp trên

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động

Cơ sở trợ giúp xã hội nộp 01 bộ hồ sơ lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để cơ quan này thẩm định các điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động.

Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành:

– Cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở trợ giúp xã hội

– Từ chối cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở trợ giúp xã hội bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cấp

Bước 3: Ban hành, công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy phép hoạt động, Giám đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành, công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook