Hồ sơ, thủ tục chuẩn bị nguồn lao động năm 2022

hợp đồng liên doanh là gì

Hồ sơ, thủ tục chuẩn bị nguồn lao động

Hồ sơ, thủ tục chuẩn bị nguồn lao động

Khái niệm chuẩn bị nguồn lao động

Chuẩn bị nguồn lao động, nghĩa là công ty dịch vụ chuẩn bị một số lượng  lao động nhất định khi  ký hợp đồng lao động theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động.

Theo đó, để có thể giao kết hợp đồng cung ứng  lao động, doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải chuẩn bị  số lượng  lao động phù hợp với điều kiện của hợp đồng, tiêu chuẩn của bên tiếp nhận lao động. Người lao động và phải bảo đảm số lượng và chất lượng người lao động cho đến thời điểm thực tế cung ứng người lao động cho người sử dụng lao động.

Hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động

Quy định tại Điều 3 Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động bao gồm các thành phần sau:

(1) Văn bản chuẩn bị nguồn lao động theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(2) Bản sao văn bản đề nghị của bên nước ngoài tiếp nhận lao động hoặc thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên nước ngoài tiếp nhận lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực gồm những nội dung sau:

– Số lượng lao động mà doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị, ngành nghề, giới tính người lao động

– Thời gian dự kiến tuyển chọn

– Yêu cầu về trình độ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ của người lao động;

– Thông tin cơ bản về việc làm ở nước ngoài (nơi làm việc, mức lương, thời hạn hợp đồng lao động);

(3) Tài liệu chứng minh được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài đối với bên nước ngoài lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam là một trong hai loại giấy tờ sau:

– 01 bản sao giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp đối với trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động là tổ chức dịch vụ việc làm;

– 01 bản sao một trong các giấy tờ sau đối với trường hợp bên nước ngoài tiếp nhận lao động là người sử dụng lao động: văn bản chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; thông báo hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; giấy tờ khác cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài theo quy định pháp luật của nước sở tại.

(4) Phương án chuẩn bị nguồn lao động bao gồm các nội dung sau:

– Số lượng lao động dự kiến (tối đa bằng số lượng nêu tại điểm a khoản 2 Điều này); ngành nghề; giới tính; trình độ, kỹ năng nghề và ngoại ngữ của người lao động;

– Phương thức chuẩn bị nguồn:

+ Dự kiến bồi dưỡng kỹ năng nghề (nếu có): Thời gian (thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc), địa điểm, hình thức bồi dưỡng (trực tiếp/liên kết);

+ Sơ tuyển (nếu có):Thời gian bắt đầu sơ tuyển, địa điểm sơ tuyển);

+ Dự kiến bồi dưỡng ngoại ngữ (nếu có): Thời gian (thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc), địa điểm, hình thức bồi dưỡng (trực tiếp/liên kết).

(5) Cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động chuẩn bị nguồn lao động là văn bản thể hiện nội dung doanh nghiệp ưu tiên tuyển chọn đối với mỗi người lao động đã tham gia chuẩn bị nguồn khi thực hiện hợp đồng cung ứng lao động.

Hồ sơ, thủ tục chuẩn bị nguồn lao động

Thủ tục chuẩn bị nguồn lao động

Quy định Khoản 3 Điều 18 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, thủ tục chuẩn bị lao động ở đây là thủ tục đề nghị chuẩn bị nguồn lao động:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Chủ thể nộp hồ sơ: Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng chuẩn bị đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

– Thời điểm tiếp nhận hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động: Trước khi đăng ký đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Bước 2: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết hồ sơ

– Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Thực hiện:

+ Thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ có hoạt động chuẩn bị nguồn lao động (trong trường hợp chấp thuận)

+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ (nếu chấp thuận thì ra văn bản chấp thuận, nếu không chấp thuận thì gửi văn bản đến doanh nghiệp dịch và nêu rõ lý do)

+ Cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trong trường hợp chấp thuận)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Hồ sơ, thủ tục chuẩn bị nguồn lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook