Quy định pháp luật về hồ sơ mời quan tâm năm 2023

hồ sơ mời quan tâm

Quy định pháp luật về hồ sơ mời quan tâm năm 2023

Hồ sơ mời quan tâm được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

hồ sơ mời quan tâm

Hồ sơ mời quan tâm là gì?

Căn cứ Khoản 27 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định về hồ sơ mời quan tâm như sau:

Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

Quy trình phát hành, sửa đổi hồ sơ mời quan tâm qua mạng

Phát hành hồ sơ mời quan tâm qua mạng

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về việc phát hành hồ sơ mời quan tâm qua mạng như sau:

Hồ sơ mời quan tâm được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời quan tâm, thông báo mời quan tâm qua mạng (E-TBMQT).

Trong quá trình đăng tải thông báo mời quan tâm, E-TBMQT bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

– Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm qua mạng (E-HSMQT).

– Hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT đã được phê duyệt.

Chủ đầu tư, bên mời thầu không được phát hành bản giấy hồ sơ mời quan tâm.

Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà thầu thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.

– Trường hợp nội dung của hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT được đăng tải trên Hệ thống có sự sai khác với nội dung của hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT được phê duyệt thì hồ sơ mời quan tâm E-HSMQT, phát hành trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá hồ sơ quan tâm, E-HSQT.

Sửa đổi hồ sơ mời quan tâm qua mạng

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về việc sửa đổi hồ sơ mời quan tâm qua mạng như sau:

– Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, trường hợp sửa đổi hồ sơ mời quan tâm sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu theo một trong hai cách sau đây trên Hệ thống:

+ Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời quan tâm;

+ Quyết định sửa đổi và hồ sơ mời quan tâm đã được sửa đổi, trong hồ sơ mời quan tâm đã được sửa đổi phải thể hiện rõ nội dung sửa đổi.

– Đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp sửa đổi E-HSMQT sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải các tài liệu sau đây trên Hệ thống:

– Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi E-HSMQT;

– E-HSMQT đã được sửa đổi.

Làm rõhồ sơ mời quan tâm qua mạng

Việc phát hành hồ sơ mời quan tâm qua mạng quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

– Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu;

– Bên mời thầu đăng tải văn bản làm rõ hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu;

– Nội dung làm rõ hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT, không được trái với nội dung của hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT đã được phê duyệt.

Trường hợp việc tiếp nhận nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT thì việc sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, E-HSMQT thực hiện theo quy định tại mục 3.2 nêu trên, trên cơ sở tuân thủ thời gian theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về hồ sơ mời quan tâm . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook