Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện chi nhánh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện chi nhánh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện chi nhánh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện chi nhánh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diên hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh:

– Văn bản đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Tài chính: Văn bản thể hiện rõ việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện và bảo đảm  việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển trụ sở. Người đại diện phải là hành động tự nguyện của công ty muốn thành lập công ty con và các nhà tài trợ vốn sáng lập.

– Bằng chứng về việc công ty bảo hiểm hoặc công ty môi giới bảo hiểm đáp ứng yêu cầu về vốn cổ phần và vốn lưu động: Là bằng chứng về điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển địa điểm văn phòng đại diện, bao gồm các tài liệu xác nhận vốn cổ phần của công ty, số lượng bảng cân đối kế toán, thanh toán chức năng. , giao dịch, v.v.

– Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh và người đại diện theo quy định của pháp luật: Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện có giá trị như một phần trong quy trình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đảm bảo. hiệu quả hoạt động  có kỷ luật, định hướng và  hoạt động của công ty con hoặc người đại diện.

– Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc thành lập về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện: Văn bản này được xây dựng theo Điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Lý lịch tư pháp, bản sao Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác, sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ, kinh nghiệm của người được  bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh, người đại diện Giám đốc chi nhánh: người điều hành hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Những cá nhân này phải chứng minh danh tính của họ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tạo ra một công ty bình phong cho các hoạt động bất hợp pháp vì họ phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động bất hợp pháp. rủi ro trong hoạt động của công ty bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện: Chi nhánh, văn phòng đại diện phải có trụ sở, trước khi mở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp đã phải đáp ứng điều kiện về quyền sử dụng đất tại địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Vì vậy, trong hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diên hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh cũng phải có bằng chứng về quyền sử dụng đất địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện chi nhánh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook