Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022

Thừa phát lại là gì? Điều kiện gì để trở thành Thừa phát lại

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Mục lục bài viết

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Để thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cần phải thỏa mãn:

– Điều kiện riêng để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Các điều kiện này có ảnh hưởng lớn đến thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản nêu rõ nguyện vọng thành lập chi nhánh nước ngoài của công ty bảo hiểm, bảo đảm  việc thành lập chi nhánh nước ngoài là xuất phát từ ý chí tự nguyện của công ty muốn thành lập chi nhánh và các nhà tài trợ vốn thành lập.

Dự thảo Điều lệ công ty

Dự thảo điều lệ công ty được xây dựng theo pháp luật về doanh nghiệp, cụ thể hiện nay dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hiện được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, trước đây là Điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ hoạt động đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh của việc thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Kế hoạch hoạt động 5 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh bên ngoài, tránh tình trạng chi nhánh bên ngoài được thành lập không đủ điều kiện hoạt động hoặc hoạt động không hợp pháp, đồng thời đảm bảo tiềm năng phát triển của chi nhánh đã thành lập. . . , năng lực tài chính và duy trì hoạt động ổn định để hoạt động lâu dài.

Tuy nhiên, do tính chất của hoạt động môi trường, nhà môi giới bảo hiểm không nên xây dựng nội dung kế hoạch như thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương thức hình thành dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, lĩnh vực bảo hiểm không bán sản phẩm hoặc dịch vụ, mà là cung cấp dịch vụ môi giới

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đây là những tài liệu chứng minh danh tính của những người đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành  và hoạt động của nhà môi giới bảo hiểm. Những cá nhân này phải chứng minh danh tính của mình để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và việc thành lập công ty bị che giấu bởi các hoạt động bất hợp pháp vì họ phải chịu trách nhiệm về các  hoạt động bất hợp pháp.

Danh sách cổ đông (hoặc thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

– Đối với cá nhân:

+ Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định

+ Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi của cá nhân bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại lệ tự do chuyển đổi gửi tại ngân hàng

– Đối với tổ chức:

+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; đối với tổ chức góp vốn nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

+ Điều lệ công ty

+ Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức Việt Nam góp vốn đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định pháp luật chuyên ngành

+ Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Danh sách cổ đông sáng lập, thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp là một phần quan trọng trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, do các loại hình doanh nghiệp đều có số lượng thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp tối thiểu. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, các thành viên sáng lập cũng phải thỏa mãn các điều kiện về tài chính, khả năng hoạt động, góp vốn,…

Vì vậy, danh sách cổ đông, thành viên góp vốn thành lập và các giấy tờ kèm theo (chứng minh nhân thân đối với cá nhân, tư cách doanh nghiệp, pháp nhân đối với tổ chức, chứng minh các điều kiện cơ bản của doanh nghiệp để góp vốn).

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đóng trụ sở chính xác nhận:

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này

– Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm

– Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm của nước nơi tổ chức nước ngoài đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Văn bản thể hiện doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam thỏa mãn các điều kiện để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan Nhà nước chứng nhận việc thỏa mãn các điều kiện là thật.

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ thể hiện doanh nghiệp đã thỏa mãn đủ các điều kiện về vốn pháp định đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác chỉ xuất hiện trong hồ sơ khi tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Biên bản về việc ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân góp vốn thay mặt cho cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép

Biên bản về việc ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chỉ được đưa vào hồ sơ trong trường hợp có sự ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Biên bản họp của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập về việc:

– Nhất trí góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần môi giới bảo hiểm kèm theo danh sách các thành viên hoặc cổ đông sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên

– Thông qua dự thảo Điều lệ công ty

Biên bản họp thể hiện ý chí của các thành viên thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm và xây dựng điều lệ công ty.

Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép

Các điều kiện này được quy định tại Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook