Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại năm 2022

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Mục lục bài viết

Chi nhánh nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Điều 8. Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

  1. Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

– Tổ chức chỉ được xác định là chi nhánh nước ngoài nếu tổ chức đó là đơn vị trực thuộc của công ty bảo hiểm phi nhân thọ  nước ngoài. Một bộ phận trực thuộc của công ty bảo hiểm nhân thọ  nước ngoài cũng không được coi là chi nhánh nước ngoài. (Bảo hiểm nhân thọ là một loại hình kinh doanh bảo hiểm mà người được bảo hiểm còn sống hoặc đã chết.) Trên thực tế, các công ty bảo hiểm nhân thọ không được phép thành lập chi nhánh ở nước ngoài tại Việt Nam.

– Chi nhánh  chỉ là công ty con, không có tư cách pháp nhân và được công ty bảo hiểm tài sản nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của chi nhánh tại Việt Nam. Do đó, chi nhánh nước ngoài  không có quyền  quyết định độc lập khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong giao dịch thương mại mà phải chịu trách nhiệm đối với công ty nước ngoài mà chi nhánh này phụ thuộc.

Để thành lập chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa mãn:

– Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Điều kiện riêng để thành lập và hoạt động chi nhánh

Các điều kiện này có ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo việc thành lập chi nhánh nước ngoài xuất phát từ sự tự nguyện của doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh và các thành viên góp vốn thành lập.

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài đã được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phê chuẩn

Không giống như công ty bảo hiểm, hồ sơ thành lập chi nhánh nước ngoài không có dự thảo Điều lệ Công ty (vì chi nhánh nước ngoài chỉ là một bộ phận trực thuộc của công ty). Thay vào đó, trong hồ sơ này phải có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài, quy định này sẽ đóng vai trò như các Điều lệ thành lập chi nhánh này, nhưng phải được sự đồng ý của công ty bảo hiểm chi nhánh để kiểm tra điều chỉnh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ thị trường mục tiêu, kênh phân phối, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm

Phương án hoạt động 05 năm thể hiện rõ phương hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh nước ngoài, tránh tình trạng chi nhánh nước ngoài thành lập ra không hoạt động hoặc hoạt động với mục đích vi phạm pháp luật, đồng thời, đảm bảo chi nhánh nước ngoài được thành lập có tiềm năng phát triển, khả năng tài chính và duy trì hoạt động ổn định để hoạt động lâu dài.

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Giám đốc, chuyên gia tính toán tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của chi nhánh nước ngoài

Đây là tài liệu chứng minh nhân thân của những người có vai trò quan trọng trong việc thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài. Những cá nhân đó phải chứng minh danh tính của họ để tránh gian lận, chiếm đoạt tài sản và tạo ra một công ty ma cho các hoạt động bất hợp pháp vì họ phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động bất hợp pháp. Rủi ro trong hoạt động của công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam của công ty bảo hiểm.

 

Tài liệu về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:

– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

– Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác có chứng thực của cơ quan nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

– Văn bản của cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài quyết định việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam

– Điều lệ công ty

– Văn bản ủy quyền, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Các tài liệu này xác minh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và thể hiện các điều kiện tài chính của doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn được cấp gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng

Xác nhận mức vốn điều lệ, pháp định có thỏa mãn các điều kiện về vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ).

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành triển khai

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thể hiện tính minh bạch, có điều kiện của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Khi được thành lập và hoạt động, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm dự kiến tiến hành triển khai, nhằm đảm bảo nhất quán trong quá trình hoạt động, không để bên mua bảo hiểm bị ảnh hưởng tới quyền lợi.

Văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

Tức văn bản cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đáp ứng điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính xác nhận:

– Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt động tại Việt Nam

– Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính

– Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook