Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2023 gồm những tài liệu nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến

Tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

……..

2. Đối với công trình theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này;

b) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến; quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Tài liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định này;

d) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được phê duyệt theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 43 Nghị định này.

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến gồm các tài liệu như sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

– Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước về vị trí và phương án tuyến;

– Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Quyết định phê duyệt dự án;

– Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có);

– Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

– Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình không theo tuyến

Tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này;

b) Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Tài liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định này;

d) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định này.

…..

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình không theo tuyến bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

– Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Quyết định phê duyệt dự án;

– Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có);

– Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

– Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook