Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023

Thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ có được cấp Giấy phép hay không?

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng được cấp Giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài như sau:

Cấp Giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, phương tiện nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài; thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ hoặc xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng

1. Đối tượng được cấp Giấy phép

a) Người Việt Nam, người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng để thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, thăm quan;

b) Người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cảng để thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, thăm quan;

c) Người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài;

d) Thuyền viên nước ngoài đề nghị nghỉ qua đêm trên bờ hoặc xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng.

Theo đó, thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ thuộc đối tượng được cấp Giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 77/2017/NĐ-CP về thủ tục cấp Giấy phép như sau:

Cấp Giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, phương tiện nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài; thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ hoặc xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng

3. Thủ tục cấp Giấy phép:

a) Người đề nghị cấp Giấy phép hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp chủ quản nộp và xuất trình cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ sau:

Giấy tờ phải nộp: Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản, giấy mời hoặc đơn đề nghị của thuyền trưởng.

Trường hợp cơ quan doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cho từ 02 người trở lên: 01 danh sách trích ngang của người đề nghị cấp Giấy phép nội dung gồm: Họ tên; quốc tịch; nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh; chức vụ; số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Giấy tờ phải xuất trình:

Đối với người nước ngoài quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này: Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Đối với người Việt Nam quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều này: Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu;

b) Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ quy định tại điểm a khoản này, Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện cấp Giấy phép;

c) Lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Theo đó, hồ sơ để thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản, giấy mời hoặc đơn đề nghị của thuyền trưởng.

Trường hợp cơ quan doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cho từ 02 người trở lên: 01 danh sách trích ngang của người đề nghị cấp Giấy phép nội dung gồm: Họ tên; quốc tịch; nơi sinh; ngày, tháng, năm sinh; chức vụ; số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Các trường hợp từ chối cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định về trường hợp từ chối cấp Giấy phép như sau:

Cấp Giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam neo đậu tại cảng; người điều khiển phương tiện Việt Nam, phương tiện nước ngoài cập mạn tàu thuyền nước ngoài; thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ hoặc xuống các tàu thuyền khác đang neo đậu tại cảng

5. Biên phòng cửa khẩu cảng từ chối cấp Giấy phép và phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do đối với các trường hợp sau:

a) Vì lý do quốc phòng, an ninh;

b) Người đề nghị cấp Giấy phép thuộc diện chưa cho xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh Việt Nam; sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo hoặc hết giá trị sử dụng;

c) Cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống dịch bệnh.

Như vậy, Biên phòng cửa khẩu cảng từ chối cấp Giấy phép thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ trong các trường hợp sau:

+ Vì lý do quốc phòng, an ninh.

+ Người đề nghị cấp Giấy phép thuộc diện chưa cho xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh Việt Nam; sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo hoặc hết giá trị sử dụng.

+ Cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống dịch bệnh.

Và khi từ chối cấp Giấy phép thì Biên phòng cửa khẩu cảng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp phép.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho thuyền viên nước ngoài nghỉ qua đêm trên bờ năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook