Hộ kinh doanh là gì? Đặc điểm và các quy định pháp luật về hộ kinh doanh

ho-kinh-doanh

Hộ kinh doanh là gì? Đặc điểm và các quy định pháp luật:

Với quy mô nhỏ lẻ, hộ kinh doanh đang là mô hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay.

ho-kinh-doanh-theo-nghi-dinh-01-2021

Khái niệm theo quy định tại nghị định 01/2021 NĐ-CP :

Theo quy định tại khoản 1 Điều  Nghị định 01/2021.NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện của . Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Đặc điểm:

 • Một cá nhân làm chủ;
 • Hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ;
 • Hoặc một hộ gia đình làm chủ.
 • Nếu  sử dụng số lao động lớn hơn  số người được cho phép theo như quy định thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Các hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính chất thường xuyên và có các hoạt động chuyên nghiệp.
 • không có tư cách pháp nhân.

Quyền và nghĩa vụ:

Điều 81 Nghị định 01/2021 quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh

 • Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 •  có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập:

Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ kinh doanh ngành nghề không bị cấm kinh doanh chuẩn bị vốn tài sản điều kiện về tên riêng của hộ.

Kinh doanh ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành , nghề  pháp luật cấm kinh doanh.

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

– Nghị đinh mới không còn giới hạn về thời gian tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

– Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Thời hạn thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh: Ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh so với trước đây là ít nhất 15 ngày.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về hộ kinh doanh. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook