Hộ kinh doanh có được phép thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản hay không?

Hộ kinh doanh có được phép thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản hay không?

Hộ kinh doanh có được phép thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản hay không?

Hộ kinh doanh có được phép thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản hay không?

Những tổ chức, cá nhân được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản 2010 bao gồm:

(1) Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản bao gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã;

+ Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

(2) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Căn cứ quy định trên, hộ kinh doanh được quyền đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản trong trường hợp dùng cho mục đích làm vật liệu xây dựng thông thường.

Hộ kinh doanh muốn thăm dò khoáng sản cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quy định tại Điều 26 Nghị định 158/2016/NĐ-CP như sau:

– Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 25 Nghị định này; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản 2010 để thực hiện đề án thăm dò, cụ thể:

“Điều 35. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất thăm dò đã công tác thực tế trong thăm dò khoáng sản ít nhất 05 năm; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn

kỹ thuật về thăm dò khoáng sản;

c) Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa chất thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa vật lý, khoan, khai đào và chuyên ngành khác có liên quan;

d) Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công công trình thăm dò khoáng sản.”

– Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản;

– Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 01 ha.

Đề án thăm dò khoáng sản của hộ gia đình thăm dò khoáng sản gồm những nội dung gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định 158/2016/NĐ-CP và Điều 39 Luật Khoáng sản 2010, đề án thăm dò khoáng sản được quy định như sau:

Nội dung kỹ thuật của Đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải đáp ứng các yêu cầu về: Cấp trữ lượng và mạng lưới thăm dò; kỹ thuật công tác thăm dò; công tác nghiên cứu chất lượng; mức độ nghiên cứu và khoanh nối khối tính trữ lượng và công tác tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đề án thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

– Hệ phương pháp thăm dò phù hợp để xác định được trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện khai thác, khả năng chế biến, sử dụng các loại khoáng sản có trong diện tích thăm dò;

– Khối lượng công tác thăm dò, số lượng, chủng loại mẫu vật cần lấy phân tích, bảo đảm đánh giá đầy đủ tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản theo mục tiêu thăm dò;

– Giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình thăm dò;

– Phương pháp tính trữ lượng;

– Giải pháp tổ chức thi công, tiến độ thực hiện đề án;

– Dự toán chi phí thăm dò được lập trên cơ sở đơn giá do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định;

– Thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Đề án thăm dò khoáng sản phải được thẩm định trước khi cấp giấy phép theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy, hộ kinh doanh được quyền đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản trong trường hợp dùng cho mục đích làm vật liệu xây dựng thông thường. Để thực hiện, hộ kinh doanh cần đáp ứng đủ các điều kiện luật định cụ thể nêu trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hộ kinh doanh có được phép thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook