Hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh không ?

hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh không

Hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh không là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi muốn mở rộng quy mô hoạt động cho hộ kinh doanh. Để giúp Quý bạn đọc hiểu rõ hơn quy định pháp luật về việc hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh không, Luật Nam Sơn đưa ra những phân tích như sau:

hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh không

Hộ kinh doanh là gì ?

Hộ kinh doanh không phải là một trong năm loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hiện nay không có quy định pháp luật nào nào định nghĩa về hộ kinh doanh.

Tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”.

Như vậy, có thể thấy hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ do hộ gia đình thực hiện đăng ký kinh doanh.

Đặc điểm của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ

Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của một cá nhân và cá nhân có toàn quyền quyết định trong mọi hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của nhiều chủ. Hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do các thành viên trong nhóm hoặc các thành viên trong hộ gia đình quyết định. Nhóm người hoặc hộ gia đình cử một người làm đại diện để thực hiện giao dịch với chủ thể khác.

Quy mô của hộ kinh doanh thường nhỏ

Đa phần hộ kinh doanh ở Việt Nam thường tổ chức hoạt động kinh doanh tại một địa điểm và sử dụng ít lao động.

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân

Theo điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi đủ 4 điều kiện sau:

– Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

– Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo quy định trên, pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của mình trong khi hộ kinh doanh không có tài sản độc lập, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy không thể có tư cách pháp nhân.

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh

Bản chất của trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của hộ kinh doanh cũng giống như trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà mình có gồm cả những tài sản không đưa vào hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên khác với doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh có sự phân tán rủi ro cho nhiều thành viên trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ. Khi đó, tất cả các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi nghĩa vụ tài chính của hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh không ?

Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Như đã đề cập ở trên, hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên chi nhánh không thể trực thuộc hộ kinh doanh được. Do đó, hộ kinh doanh không thể mở thêm chi nhánh để hoạt động. Nếu muốn mở thêm chi nhánh, hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp.

Giải pháp mở rộng quy mô kinh doanh cho hộ kinh doanh

Pháp luật không cho phép hộ kinh doanh mở chi nhánh. Thay vào đó, để mở rộng quy mô kinh doanh, hộ gia đình có thể lựa chọn mở thêm các Địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Khoản 2 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

Như vậy, hộ kinh doanh có thể mở nhiều địa điểm kinh doanh tại các địa bàn khác. Khi mở địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh cần lưu ý những điều sau:

  • Sau khi mở địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan quản lý thuế cấp xã nơi đặt địa điểm và cơ quan quản lý thị trường cấp quận/huyện.
  • Hộ kinh doanh không phải thông báo và thực hiện thủ tục đăng ký mở địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Không được đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh tại nhà chung cư, khu tập thể.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về HỘ KINH DOANH CÓ THỂ MỞ CHI NHÁNH KHÔNG. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook