Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2023

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2023

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội là ai? Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Điều 2 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-BHXH quy định như sau:

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam gồm:

a) Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc).

b) Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí (sau đây gọi là Người phát ngôn của BHXH Việt Nam).

c) Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam: Căn cứ nội dung thông tin cần cung cấp, Tổng Giám đốc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn của BHXH Việt Nam để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh gồm:

a) Giám đốc BHXH tỉnh.

b) Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh: Trường hợp Giám đốc BHXH tỉnh không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cùng cấp và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng trường hợp cụ thể và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP .

Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh quy định tại điểm b, điểm c khoản 1; điểm b khoản 2 Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác.

CCVC thuộc các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh không được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì được cung cấp các thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan BHXH để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội

Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên:

a) Cổng Thông tin điện tử (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), Fanpage, Zalo Official Account (Zalo OA) của BHXH Việt Nam; Tạp chí BHXH.

b) Cổng Thông tin điện tử, Fanpage, Zalo OA của BHXH tỉnh.

Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

Gửi thông tin báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng tải, phát sóng nội dung phản hồi, cải chính, xin lỗi công khai đối với các thông tin mà báo chí đã đăng tải, phát sóng không chính xác như thông tin đã cung cấp.

(Điều 3 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-BHXH)

Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí

Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí:

a) Thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

b) Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

c) Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan Nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố.

d) Những văn bản, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 6 Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1700/QĐ-BHXH)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Bảo hiểm xã hội Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook