Phân biệt hình phạt chính và hình phạt bổ sung theo quy định Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

phan-biet-hinh-phat-chinh-va-hinh-phat-bo-sung

Phân biệt hình phạt chính và hình phạt bổ sung theo quy định Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

phan-biet-hinh-phat-chinh-va-hinh-phat-bo-sung

Phân biệt hình phạt chính và hình phạt bổ sung:

Tiêu chí  

Hình phạt chính

 

 Hình phạt bổ sung
Giống nhau – Tước đoạt hoặc hạn chế một số quyền nhất định của người phạm tội.

– Do chủ thể có thẩm quyền ra quyết định.

– Mang tính chất bất lợi cho người bị áp dụng.

– các hình phạt được quy định trong Điều 32 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Khái niệm Hình phạt chính là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một loại tội phạm và được tuyên độc lập với mỗi tội phạm tòa án chỉ có thể tuyên án độc lập một hình phạt chính: Hình phạt bổ sung là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính.

Đối với mỗi loại tội phạm tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.

Các hình phạt Đối với cá nhân:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền;

– Cải tạo không giam giữ;

– Trục xuất;

– Tù có thời hạn;

– Tù chung thân;

– Tử hình.

Đối với pháp nhân:

– Phạt tiền;

– Đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Đối với cá nhân:

– Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Cấm cư trú;

– Quản chế;

– Tước một số quyền công dân;

– Tịch thu tài sản;

– Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

– Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

Đối với pháp nhân:

– Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;

– Cấm huy động vốn;

– Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.

Mức độ  mang tính nghiêm khắc, nặng hơn rất nhiều so với hình phạt bổ sung. Hình phạt chính đánh thẳng vào các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do, quyền sống. Nhẹ hơn rất nhiều so với hình phạt chính.
Nguyên tắc áp dụng +  Được tuyên độc lập;

+ Được vận dụng riêng rẽ chứ không đồng thời áp dụng đối với người phạm tội chỉ áp dụng một trong các hình phạt chính;

+ Khi áp dụng một hình phạt chính có thể áp dụng thêm một hoặc nhiều biện pháp hình phạt bổ sung.

Hình phạt bổ sung luôn phải đi kèm với hình phạt chính.
Căn cứ pháp lý Bộ luật hình sự 2015

 Bản chất, thẩm quyền, và đối tượng áp dụng của hình phạt chính và hình phạt bổ sung

Theo đó, Điều luật trên được trình bày lại một cách dễ nắm bắt như sau:
Bản chất: Biện pháp cưỡng chế (nghiêm khắc nhất)
Thẩm quyền quyết định: Tòa án
Đối tượng bị áp dụng: Người, pháp nhân thương mại phạm tội
Hướng đến: Tước bỏ (hạn chế) quyền, lợi ích

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về phân biệt hình phạt chính và hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật hình sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook