Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì?

Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì?

Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì?

Thời hạn hoạt động của công ty là bao lâu?

Hiện nay pháp luật doanh nghiệp không có quy định nào giới hạn thời gian hoạt động của một công ty ngoại trừ quy định trong Luật đầu tư 2020 về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm và ngoài khu kinh tế là không quá 50 năm (Điều 44 Luật đầu tư 2020).

Trong trường hợp này công ty có thể nêu rõ thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm hoặc có thể nhiều hơn, kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty có thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết định của Chủ sở hữu Công ty hoặc theo quy định của pháp luật.

Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì?

Tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể như sau:

Điều 207. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như vậy, khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty, doanh nghiệp không giải thể mà vẫn được tiếp tục kinh doanh với điều kiện phải có quyết định gia hạn thời gian hoạt động.

Xử phạt đối với công ty không giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không gia hạn?

Tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 58 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 58. Vi phạm về giải thể doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện thủ tục giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Không thực hiện thủ tục giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

c) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.'”

Như vậy, sau khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty, nếu công ty không thực hiện thủ tục giải thể, vẫn tiếp tục kinh doanh và không có quyết định gia hạn thì bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook