Trường hợp coi là hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu?

Trường hợp coi là hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu?

Trường hợp coi là hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu? Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Trường hợp coi là hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu?

Thời hạn bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu?

Tại Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.”

Theo quy định trên số thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện.

Như vậy, không có quy định thời hạn được bảo lưu khi chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần tiếp theo sẽ được cộng dồn để tính số tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp coi là hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu?

Tại khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

5. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

…”

Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu được tính theo công thức sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp – Những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

Trường hợp người lao động chưa hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng tính toán thời gian bảo lưu mà không cho kết quả dương thì người lao động cũng được coi như đã hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Người lao động đóng bảo hiểm được 12 tháng được giải quyết hưởng 03 tháng trợ cấp nhưng người này mới hưởng được 01 tháng hoặc 02 tháng thì dừng. Trường hợp này sẽ không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp dù người lao động dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp vì bất kể lý do gì. Bởi tính thời gian bảo lưu theo quy định sẽ cho kết quả là không hoặc kết quả âm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trường hợp coi là hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook