Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay năm 2022

hệ thống ngân hàng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay năm 2022

hệ thống ngân hàng

Hiện nay, nền kinh tế tài chính trong nước đang dần tăng trưởng. Việc tăng trưởng này sẽ góp phần phát triển năng lực kinh tế của người dân. Trong đó, ổn định để phát triển bền vững là mục tiêu mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đang hướng tới.

Vậy ở phương diện của người sử dụng dịch vụ ngân hàng, để hoàn toàn có thể bảo vệ được quyền lợi ích của mình thì bản thân mỗi người cần phải tự tích lũy những hiểu biết thiết yếu nhất về hệ thống ngân hàng. Hiện nay ngân hàng Việt Nam gồm có mấy cấp bậc? Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phân loại hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Trải qua 4 thời kỳ tăng trưởng kể từ thời gian 1951 đến nay, hệ thống ngân hàng Nước Ta đã đi từng bước để triển khai xong, mang đến những giá trị quyền lợi cho người dân. Hiện nay, hệ thống ngân hàng Nước Ta được chia ra làm 2 mảng gồm có : Ngân hàng Nhà Nước và Ngân hàng Thương mại.

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Theo Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

  • Chức năng của ngân hàng nhà nước Việt Nam

– Với tư cách là cơ quan của Chính phủ, ngân hàng nhà nước có chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, khác với các Bộ khác thì

+ Quản lý nhà nước không chỉ bằng các biện pháp hành chính mà chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế thông qua hoạt động của mình

+ Ngân hàng nhà nước đem về cho ngân sách nhà nước nguồn thu.

– Với tư cách là ngân hàng trung ương, ngân hàng trung ương còn có các chức năng sau:

+ Là ngân hàng duy nhất phát hành tiền của Việt Nam

+ Là ngân hàng của tổ chức tín dụng thể hiện mở tài khoản nhận tiền gửi cho vay, thực hiện các giao dịch thanh toán cho các tổ chức tín dụng hoặc cho hệ thống kho bạc.

+ Làm đại lý cho kho bạc trong việc bán, trả gốc và lãi cho trái phiếu Chính Phủ.

Tóm lại, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện dưới mục đích phi lợi nhuận, không vì mục địch lợi nhuận.

Ngân hàng thương mại

Quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại và những điều cần biết - Nhanh.vn

Ngân hàng thương mại là ngân hàng kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận. Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng để cấp tín dụng và thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.

Với tư cách là tổ chức kinh doanh, hoạt động của ngân hàng thương mại dựa trên cơ sở chế độ hạch toán kinh tế, nhằm mục tiêu lợi nhuận. Ngân hàng thương mại được pháp luật cho phép thực hiện rộng rãi các loại nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, như: nhận tiền gửi có kì hạn, không kì hạn; thực hiện nghiệp vụ chiết khấu; dịch vụ thanh toán; huy động vốn bằng cách phát hành chứng chỉ nhận nợ…

Nói cách khác, ngân hàng thương mại là cấp dưới của ngân hàng nhà nước Việt Nam, thực hiện các hoạt động giao dịch với người dân.

  • Chức năng của ngân hàng thương mại

Chức năng thủ quỹ

+ Ngân hàng thương mại nhận tiền gửi, giữ tiền, bảo quản tIền, thực hiện yêu cầu rút tiền, chi tiền cho khách hàng của mình là các chủ thể trong nền kinh tế.

+ Chức năng thủ quĩ góp phần tạo ra lợi ích cho các chủ thể khác nhau:

Đối với khách hàng: giúp cho khách hàng ngoài việc đảm bảo an toàn tài sản của mình thì còn giúp sinh lời được đồng vốn tạm thời thừa.

Đối với ngân hàng: có được nguồn vốn để ngân hàng thực hiện chức năng tín dụng và là cơ sở để ngân hàng thực hiện được chức năng trung gian thanh toán.

Đối với nền kinh tế: khuyến khích tích luĩ trong xã hội đồng thời tập trung nguồn vốn tạm thời thừa để phục vụ phát triển kinh tế.

Chức năng trung gian thanh toán

+ Chức năng này, ngân hàng thương mại thay mặt khách hàng trích tiền trên tài khoản trả cho người thụ hưởng hoặc nhận tiền vào tài khoản.

+ Chức năng này đem lại lợi ích:

Đối với khách hàng hàng,  thanh toán một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Đối với ngân hàng, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn tiền gửi thông qua cung ứng một dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có chất lượng cao.

Đối với nền kinh tế, chức năng này lưu thông hàng hoá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quá trình tái sản xuất xã hội, đồng thời nó cũng giúp làm giảm khối lượng tiền mặt dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt.

Chức năng trung gian tín dụng

+ Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa người thừa vốn và người thiếu vốn.

+ Chức năng này đem lại lợi ích cho các chủ thể như sau:

Đối với khách hàng, là người gửi tiền, họ sẽ thu lợi từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mình dưới hình thức tiền lãi, an toàn tiền gửi, tiện ích. Với người đi vay, giúp cho các chủ thể trong nền kinh tế thoả mãn cầu vốn tạm thời thiếu hụt trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian, tiện lợi, an toàn và hợp pháp.

Đối với ngân hàng, chức năng này là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển ngân hàng thông qua lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, đồng thời nó là cơ sở để ngân hàng thương mại tạo bút tệ góp phần tăng qui mô tín dụng cho nền kinh tế.

Đối với nền kinh tế, chức năng này giúp điều hoà vốn tiền tệ từ nơi tạm thời dư thừa đến nơi tạm thời thiếu hụt góp phần phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tóm lại: Hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam gồm 2 cấp:

+ Cấp 1: Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Thực hiện việc quản lý

+ Cấp 2: Ngân hàng thương mại (các tổ chức tín dụng): Thực hiện hoạt động ngân hàng dưới sự quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook