Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán năm 2023

Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán

Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán năm 2023

Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán

Điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tham gia thí điểm

– Được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và được ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và thu khác ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo hệ thống kết nối được với Cổng thanh toán điện tử hải quan thì giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp cho Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo có ít nhất 2 dịch vụ:

+ Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử

+ Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ

– Các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan có văn bản đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và thu khác ngân sách nhà nước.

– Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các chuẩn thông điệp để kết nối với hệ thống hải quan, ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Điều kiện, tiêu chuẩn ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, đã triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 có văn bản gửi Tổng cục Hải quan và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc đảm bảo các khoản nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế thực hiện qua ứng dụng của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi đến Cổng thanh toán điện tử hải quan được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế.

Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán

Để triển khai thí điểm thu nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4272/TCHQ –TXNK gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng phối hợp thu và các cục hải quan tỉnh, thành phố, để thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các ngân hàng phối hợp thu thông báo tới toàn hệ thống và tuyên truyền đến các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng để biết và tham gia thí điểm.

Các hoạt động triển khai đề án thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán

Giai đoạn chuẩn bị

– Kết quả 1: Đề án về việc thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2023

– Các hoạt động:

+ Gửi văn bản và tổ chức họp với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngân hàng có văn bản bảo lãnh khoản thu nộp qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về quy trình thu nộp ngân sách nhà nước, chuẩn thông điệp trao đổi thông tin giữa các bên.

+ Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hoàn thiện đề án trình Tổng cục ban hành.

– Kết quả 2: Trình phê duyệt đề án.

  • Các đơn vị chuẩn bị hệ thống triển khai đề án

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Để triển khai thí điểm thu nộp ngân sách nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện một số công tác:

– Tìm hiểu công nghệ, quy trình nghiệp vụ của hải quan và chuẩn thông điệp trao đổi, quy trình thu nộp ban hành kèm theo Đề án này.

– Triển khai kết nối mạng, lắp đặt máy chủ.

– Thử nghiệm kết nối kỹ thuật hệ thống của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với Cổng thanh toán điện tử hải quan.

– Phối hợp với ngân hàng thương mại bảo lãnh khoản thu nộp để thực hiện chuyển ngay thông tin thu ngân sách nhà nước đến Cổng thanh toán điện tử hải quan trong quá trình triển khai thí điểm, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo thông tin thu nộp ngân sách nhà nước do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan (sau đây viết tắt là Ngân hàng bảo lãnh -TGTT).

– Bổ sung thông điệp trao đổi thu nộp chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan để nhận diện thông tin thu do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến.

– Phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện chuyển ngay thông tin thu ngân sách nhà nước đến Cổng thanh toán điện tử hải quan khi nhận được thông tin do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến và đảm bảo các khoản thu nộp được chuyển nộp vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng ủy nhiệm thu theo quy định.

Tổng cục Hải quan nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan

– Bổ sung các chức năng trên Cổng thanh toán điện tử hải quan: tra cứu trạng thái chứng từ đã nộp tiền, tra cứu thông báo, phản hồi lại người nộp thuế qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

– Đối soát chứng từ do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi và do ngân hàng gửi đến Cổng thanh toán điện tử hải quan để kịp thời xử lý các thông tin trong thời gian triển khai thí điểm.

– Phối hợp với các đơn vị để kết nối hệ thống, hỗ trợ xử lý vướng mắc kịp thời trong quá trình triển khai thí điểm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế theo quy định.

Triển khai thí điểm thu nộp ngân sách

– Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kết nối với hệ thống Cổng thanh toán điện tử hải quan.

– Thực hiện trên môi trường thử nghiệm của hệ thống các bên tham gia thí điểm.

– Triển khai thí điểm thu nộp ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

– Các đơn vị cử cán bộ nghiệp vụ, cán bộ công nghệ thông tin để hỗ trợ xử lý vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai thí điểm thu nộp ngân sách nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; tổng hợp các vướng mắc phát sinh, đánh giá kết quả thực hiện để sửa đổi, bổ sung các bước trong nội dung quy trình thu nộp và chuẩn thông điệp trao đổi thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

(Quyết định 101/QĐ-TCHQ)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thời gian thí điểm thu thuế điện tử hàng xuất nhập khẩu qua trung gian thanh toán Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook