Góp vốn vào công ty năm 2022

góp vốn vào công ty

Góp vốn được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định như thế nào về tài sản khi góp vốn ?

góp vốn vào công ty

Tài sản nào được phép sử dụng để góp vốn ?

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản bao gồm bất động sản và động sản hiện có hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Ngoại tệ tự do chuyển đổi là đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực mà theo Pháp lệnh ngoại hối của nước ta cho phép bất cứ ai có thu nhập tiền tệ này đều có quyền yêu cầu Ngân hàng nhà nước chuyển đổi tự do tiền tệ này ra các tiền tệ nước khác mà không cần phải có giấy phép. Ví dụ: Đồng Đô la Mỹ, đồng Bảng Anh,…

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm các quyền: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền đối với giống cây trồng (Khoản 2 điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009).

Bí quyết kỹ thuật dùng để góp vốn là thông tin được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm công nghệ (Khoản 1 điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ 2017).

Những tài sản khác có thể định giá bằng đồng Việt Nam là những tài sản là động sản như thiết bị, máy móc,… hay những động sản như nhà, xưởng, công trình xây dựng gắn liền với đất đai.

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Khác với các loại tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu khi dùng làm vốn góp chỉ cần thực hiện giao nhận và xác nhận bằng Biên bản, đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó cho công ty.

Khoản 1 điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
  2. a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

Như vậy, những tài sản có đăng ký quyền sở hữu chỉ trở thành tài sản của doanh nghiệp sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp xác nhận.

Lưu ý về tài sản góp vốn không phải là tiền, vàng

Mặc dù hầu hết việc góp vốn khi thành lập doanh nghiệp trên thực tế đều bằng tiền vì tính nhanh gọn, rõ ràng nhưng không phải không có trường hợp người góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay những loại tài sản khác.

Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.”

Theo đó, đối với những tài sản này, pháp luật quy định phải được định giá trước khi góp vào vốn của doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp có thể được định giá bởi các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc do một tổ chức thẩm định giá thực hiện:

+ Nếu do các thành viên, cổ đông định giá phải dựa trên nguyên tắc đồng thuận;

+ Nếu do tổ chức thẩm định giá thực hiện phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Các thành viên, cổ đông sáng lập chịu trách nhiệm liên đới với kết quả định giá.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nam Sơn về việc Góp vốn vào công ty. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và nhiều Luật sư giàu kinh nghiệm khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook