Những giấy tờ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu năm 2023

Những giấy tờ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu năm 2023

Những giấy tờ nào được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu, năm 2023

Những giấy tờ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu năm 2023

Những việc người dân cần phải làm khi sổ hộ khẩu bị khai tử từ ngày 01/01/2023

Căn cước công dân gắn chip:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định như sau:

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

Căn cứ tại Điều 13 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định như sau

Nơi tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

2. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho những trường hợp cần thiết do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Theo đó, người dân có thể yêu cầu cấp căn cước công dân gắn chip tại cơ quan Công an nơi thường trú hoặc tạm trú.

Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Người dân cần sớm cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31/12/2022 theo quy định tại Điều 9 Luật căn cước công dân 2014 một số quy định được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 37 Luật cư trú 2020 quy định về các thông tin cần thu thập cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xin giấy xác nhận thông tin về cư trú

Căn cứ theo khoản Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định như sau:

Xác nhận thông tin về cư trú

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Theo đó, công dân có thể yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú bằng một trong hai cách thức sau:

– Trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân;

– Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Những giấy tờ nào để thay thế sổ hộ khẩu,

Ngày 21/12/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Cùng với đó tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 có quy định như sau:

Điều khoản thi hành

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu,, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022

Theo đó, từ năm 2023, sổ hộ khẩu bản giấy chính thức bị “khai tử”, thay vào đó là “sổ hộ khẩu, điện tử” trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, ngày 31/12/2022 sẽ là ngày cuối mà sổ hộ khẩu, còn giá trị sử dụng.

Do vậy, người dân cần làm những việc sau, khi sổ hộ khẩu, được khai từ:

– Làm căn cước công dân gắn chip

– Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

– Xin giấy xác nhận thông tin về cư trú

– Đăng ký tài khoản định danh điện tử

Đồng thời, người dân có thể dùng một trong các loại giấy tờ sau đây để chứng minh thông tin cư trú thay vì sử dụng sổ hộ khẩu,:

– Thẻ Căn cước công dân.

– Chứng minh nhân dân.

– Giấy xác nhận thông tin về cư trú

– Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định 104/2022/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Những giấy tờ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu, năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook