Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội – Nội dung của Giấy phép hoạt động năm 2022

Quy định về phòng thủ dân sự

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội – Nội dung của Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội – Nội dung của Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Khi cấp giấy chứng nhận thanh toán từ tổ chức phúc lợi xã hội, tổ chức phúc lợi xã hội được coi là thành lập hợp pháp, tùy thuộc vào quyết định và sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cơ sở phúc lợi xã hội chỉ cần có thẻ cư trú là có thể hoạt động  hợp pháp.

Các cơ quan phúc lợi xã hội phải được nhượng quyền vận hành các cơ sở phúc lợi xã hội để hoạt động theo luật. Đối với các tổ chức bảo trợ xã hội không có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ thanh toán sẽ bị hủy bỏ trong vòng 12 tháng kể từ khi cơ quan bảo trợ xã hội cấp  chứng chỉ thanh toán.

Các cơ sở phúc lợi xã hội phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để được cấp phép hoạt động.

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội – Nội dung của Giấy phép hoạt động

Nội dung của giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội

Căn cứ vào Điều 27 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, Giấy phép hoạt động bao gồm các nội dung chính như sau:

Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax

Nội dung tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax nhắm xác định tư cách chủ thể của cơ sở trợ giúp xã hội (là pháp nhân). Nội dung này phải phù hợp, giống với tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax được nêu trong Giấy chứng nhận thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập, hoặc các văn bản thành lập cơ sở trợ giúp xã hội có giá trị tương tự.

Họ và tên người đứng đầu cơ sở

Người đứng đầu cơ sở bảo trợ  xã hội là người được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm để quản lý các hoạt động hàng ngày của cơ sở bảo trợ  xã hội và trong hầu hết các trường hợp là người đại diện theo pháp luật của cơ sở  xã hội.

Do đó, với tư cách là người đại diện theo pháp luật của cơ sở phúc lợi xã hội, người này phải đáp ứng các yêu cầu để được cấp giấy phép kinh doanh (đủ năng lực hành vi dân sự, có tư cách đạo đức, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích), phải được nêu tên trong Giấy phép hoạt động

Loại hình cơ sở

Có nhiều loại hình cơ sở trợ giúp xã hội, bao gồm:

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

– Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội

– Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật

– Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội

– Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật

Đối với mỗi loại hình cơ sở trợ giúp xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng, nhiệm vụ cũng như đối tượng cung ứng dịch vụ khác nhau. Điều này ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội.

Địa bàn hoạt động, các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội được cấp Giấy phép hoạt động

Địa bàn hoạt động là yếu tố quan trọng xác định chủ thể quản lý Nhà nước đối với cơ sở trợ giúp xã hội.

Ví dụ: Đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, nếu cơ sở có quy mô liên huyện, liên tỉnh, thì cơ quan quản lý là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nếu cơ sở có quy mô hoạt động trên địa bàn 01 huyện thì cơ quan quản lý là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chú ý: Về việc thay đổi các nội dung trên (thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động), cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, trong trường hợp Giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng, cơ sở phải đề nghị cấp lại Giấy phép.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội – Nội dung của Giấy phép hoạt động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook