Giấy giới thiệu là gì ? Mẫu Giấy giới thiệu chuẩn pháp lý năm 2022

giấy giới thiệu là gì

Giấy giới thiệu là loại giấy tờ được dùng thường xuyên và phổ biến tại hầu hết các cơ quan, tổ chức. Vậy soạn và sử dụng Giấy giới thiệu như thế nào ? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn.

giấy giới thiệu là gì

 

Giấy giới thiệu dùng để làm gì ?

Giấy giới thiệu là một dạng văn bản hành chính mà các cơ quan, tổ chức sử dụng để giới thiệu cán bộ, nhân viên, người lao động,… của đơn vị mình khi cử họ đi công tác hoặc đi giải quyết công việc chung.

Ngoài việc cung cấp thông tin của người được cơ quan, tổ chức cử đi làm việc, Giấy giới thiệu còn có vai trò:

 • Ghi lại rõ ràng, chi tiết công việc, nhiệm vụ đã bàn bạc trước đó;
 • Tạo sự tin tưởng giữa hai bên trong mối quan hệ hợp tác cùng phát triển;
 • Đảm bảo chất lượng nhân sự được cử đi công tác, thực hiện niệm vụ;
 • Thể hiện sự uy tín, chuyên nghiệp của cơ quan, tổ chức;
 • Tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất làm việc…

Ví dụ: Sinh viên năm đi thực tập theo yêu cầu của nhà trường thì Nhà trường có trách nhiệm phải cung cấp Giấy giới thiệu sinh viên để sinh viên sử dụng khi đến các cơ quan thực tập phù hợp. Hoặc Công ty cử người lao động đi giải quyết công việc tại cơ quan nhà nước thì cần có Giấy giới thiệu để bảo đảm cơ quan Nhà nước làm việc với đúng đối tượng, đúng thẩm quyền.

Nội dung cần có trong Giấy giới thiệu

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về loại văn bản này cũng như những nội dung phải có trong Giấy giới thiệu. Tuy nhiên khi lập Giấy giới thiệu, người soạn thảo cần cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức có nhân sự đi công tác, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị khác.
 • Tên cơ quan, người ban hành theo đúng quy định và thẩm quyền.
 • Họ tên, vị trí, nhiệm vụ của nhân sự được cử đi công tác.
 • Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu theo kế hoạch.
 • Nội dung chi tiết kế hoạch công tác, thực tập, làm việc…
 • Thời gian có hiệu lực của giấy giới thiệu.

Thời hạn của Giấy giới thiệu

Pháp luật không có quy định về hiệu lực của Giấy giới thiệu mà Doanh nghiệp căn cứ vào tính chất của từng loại công việc để quyết định thời hạn của Giấy giới thiệu.

Doanh nghiệp giới thiệu ghi thời gian bắt đầu và kết thúc việc giới thiệu. Người được giới thiệu thực hiện công việc và hiệu lực của Giấy giới thiệu sẽ nằm trong khoảng thời gian này.

Trong trường hợp chưa hoàn thành xong công việc giới thiệu nhưng thời hạn của Giấy giới thiệu đã hết thì Doanh nghiệp phải cấp lại Giấy giới thiệu khác để người được giới thiệu tiếp tục thực hiện công việc.

Mẫu Giấy giới thiệu chuẩn pháp lý năm 2022

Mẫu số 01

TÊN DOANH NGHIỆP                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/GGT-…                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                          ………………, ngày… tháng… năm…

GIẤY GIỚI THIỆU

……………(Tên Doanh nghiệp)……………trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………. Được cử đến:……………………………………………………………………………

Về việc: ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày…/…/…

Nơi nhận:                                                                       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

– Như trên;                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

– Lưu: VT.

 

Mẫu số 02

Liên 01: Doanh nghiêp lưu                                   Liên 02: Cấp cho người được giới thiệu

TÊN DOANH NGHIỆP

SỐ: …../GGT-…

GIẤY GIỚI THIỆU

Giới thiệu: ……………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………..

Được cử đến: …………………………………………

Để: …………………………………………………………

………………………………………………………………

Có giá trị từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

TÊN DOANH NGHIỆP

SỐ: …../GGT-…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…………tháng…………năm………..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………………….

Trân trọng giới thiệu: …………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Được cử đến: …………………………………………………………………………….

Để: …………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ Ông/Bà …………………..hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

                                                       NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nam Sơn về Giấy giới thiệu là gì, mẫu Giấy giới thiệu chuẩn pháp lý năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook