Quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển năm 2023

giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam

Quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển năm 2023

Pháp luật quy định như thế nào về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam

Giấy chứng nhận của tàu biển là gì?

Điều 34 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển như sau:

(1) Tàu biển phải có Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bản chính của các giấy chứng nhận này phải mang theo tàu trong quá trình tàu hoạt động. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp theo phương thức điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam.

(2) Các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường phải ghi rõ thời hạn có hiệu lực. Thời hạn này được kéo dài thêm nhiều nhất là 90 ngày, nếu tàu biển thực sự không có điều kiện đến nơi được chỉ định để kiểm định và điều kiện kỹ thuật của tàu biển trong thực tế vẫn bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Thời hạn được kéo dài này kết thúc ngay khi tàu biển đến cảng được chỉ định để kiểm định.

(3) Các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường mất hiệu lực nếu tàu biển có những thay đổi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

(4) Trường hợp có căn cứ cho rằng tàu biển không bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Thanh tra hàng hải, Cảng vụ hàng hải có quyền tạm đình chỉ hoạt động của tàu biển, tự mình hoặc yêu cầu tổ chức đăng kiểm Việt Nam kiểm định kỹ thuật của tàu biển.

Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 55/2019/TT-BGTVT quy định danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ Việt Nam quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 55/2019/TT-BGTVT. Cụ thể như sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

+ Giấy chứng nhận phân cấp

+ Giấy chứng nhận dung tích

+ Giấy chứng nhận mạn khô

+ Giấy chứng nhận về phòng ngừa ô nhiễm dầu

+ Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải

+ Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm không khí

+ Giấy chứng nhận quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm không khí của động cơ

+ Giấy chứng nhận quốc tế sử dụng năng lượng hiệu quả

+ Giấy chứng nhận thử thiết bị nâng, Giấy chứng nhận quản lý an toàn

+ Giấy chứng nhận phù hợp (bản sao)

+ Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền hoặc Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

+ Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu

+ Giấy chứng nhận lao động hàng hải, Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần I

+ Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II, Giấy chứng nhận quốc tế về hệ thống chống hà

+ Bản công bố hệ thống chống hà, Giấy chứng nhận phù hợp cho hệ thống chống hà của tàu

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

+ Giấy chứng nhận phù hợp thiết bị LRIT

+ Giấy chứng nhận phù hợp quản lý nước dằn

+ Bản công bố báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Căn cứ vào tuyến hoạt động và kích thước tàu lớn hay tàu nhỏ mà cần có các giấy tờ phù hợp.

Trên đây là những quy định của pháp luật về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook