Quy định về giấy chứng nhận dung tích tàu biển năm 2023

giấy chứng nhận dung tích tàu biển năm 2023

Quy định về giấy chứng nhận dung tích tàu biển năm 2023

giấy chứng nhận dung tích tàu biển năm 2023

Dung tích tàu biển là gì?

Dung tích tàu biển bao gồm tổng dung tích và dung tích có ích, trong đó, tổng dung tích là hàm số thể tích của tất cả các không gian được đo; còn dung tích có ích là phần còn lại của tổng dung tích sau khi đã khấu trừ đi một lượng nào đó. (Cách giải thích dựa trên Điều 2 Công ước quốc tế về đo dung tích tàu 1969). Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều yêu cầu, trước khi đăng ký, tàu phải được đo dung tích theo một quy định nào đó.

Quy định về giấy chứng nhận dung tích tàu biển

Điều 35 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về Giấy chứng nhận dung tích tàu biển như sau:

(1) Tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam phải có Giấy chứng nhận dung tích tàu biển do tổ chức đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức đo dung tích tàu biển có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Giấy chứng nhận dung tích tàu biển phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(2) Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của Giấy chứng nhận dung tích tàu biển quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tự mình hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định tiến hành kiểm tra lại dung tích tàu biển. Trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp với Giấy chứng nhận dung tích tàu biển thì chủ tàu phải thanh toán chi phí liên quan đến việc kiểm tra lại dung tích tàu biển. Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp với Giấy chứng nhận dung tích tàu biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự quyết định kiểm tra hoặc tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm tra phải chịu chi phí liên quan đến việc kiểm tra lại dung tích tàu biển.

Theo đó, tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam phải có Giấy chứng nhận dung tích tàu biển do tổ chức đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức đo dung tích tàu biển có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định pháp luật.

Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển Việt Nam

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 55/2019/TT-BGTVT quy định danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ Việt Nam quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 55/2019/TT-BGTVT. Cụ thể như sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

+ Giấy chứng nhận phân cấp

+ Giấy chứng nhận dung tích

+ Giấy chứng nhận mạn khô

+ Giấy chứng nhận về phòng ngừa ô nhiễm dầu

+ Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải

+ Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm không khí

+ Giấy chứng nhận quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm không khí của động cơ

+ Giấy chứng nhận quốc tế sử dụng năng lượng hiệu quả

+ Giấy chứng nhận thử thiết bị nâng, Giấy chứng nhận quản lý an toàn

+ Giấy chứng nhận phù hợp (bản sao)

+ Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền hoặc Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

+ Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu

+ Giấy chứng nhận lao động hàng hải, Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần I

+ Bản công bố phù hợp lao động hàng hải phần II, Giấy chứng nhận quốc tế về hệ thống chống hà

+ Bản công bố hệ thống chống hà, Giấy chứng nhận phù hợp cho hệ thống chống hà của tàu

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

+ Giấy chứng nhận phù hợp thiết bị LRIT

+ Giấy chứng nhận phù hợp quản lý nước dằn

+ Bản công bố báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu

+ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Căn cứ vào tuyến hoạt động và kích thước tàu lớn hay tàu nhỏ mà cần có các giấy tờ phù hợp.

Trên đây là những quy định của pháp luật về giấy chứng nhận dung tích tàu biển năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook