Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2022

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2022

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu như thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư, tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI, là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. – giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – nplaw.vn

Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI, là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhà đầu tư được phép hoạt động dựa trên nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm: mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

giay-chung-nhan-dau-tu

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các nội dung sau:

Tên dự án đầu tư

Nhà đầu tư

Mã số dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng

Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động)

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)

Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

Quy định về đối tượng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư theo các hình thức:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;

Thực hiện dự án đầu tư;

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;….

Tuy nhiên, không phải bất kỳ trường hợp nào đều phải xin cấp giấy chứng nhận mà là phụ thuộc vào đối tượng và hình thức đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký

Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC không thuộc các trường hợp nêu trên.

Có thể thấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể được xem là một loại giấy phép để nhà đầu tư được phép thực hiện các dự án. Nội dung trên giấy phép thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Để có được giấy phép này, quý khách cần hiểu rõ được các quy định liên quan đến thủ tục và hình thức đầu tư, các bước thực hiện cũng như chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầu tư.

Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp chiếm lợi thế kinh doanh trên thị trường.-giấy chứng nhận đăng ý đầu tư-nplaw.vn

Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp chiếm lợi thế kinh doanh trên thị trường.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook