Giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế là gì?

Giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế là gì?

Giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế là gì?

Giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế là gì?

Giấy Cam kết không tranh chấp thừa kế là gì?

Giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế là loại văn bản được sử dụng trong trường hợp người đã mất không để lại di chúc để phân chia di sản thừa kế. Do vậy, những người thừa kế sẽ phải mở thừa kế theo pháp luật.

Trong trường hợp đó, những người thừa kế có thể thỏa thuận về cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế để nhận thừa kế.

Nội dung trong giấy cam kết không tranh chấp thừa kế

Nội dung cần có trong giấy cam kết bao gồm

 • Chủ thể, quan hệ với người để lại di sản
 • Di sản của người để lại di sản và nơi có di sản 
 • Phân chia di sản của người để lại di sản
 • Cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế
 • Nội dung khác liên quan

Mẫu giấy cam kết không tranh chấp thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …….. tháng …. .năm ……

GIẤY CAM KẾT

(Về việc không tranh chấp di sản thừa kế)

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………….. Do: …………………..

Cấp ngày:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người để lại di sản:……………………………………………………………….

Di sản của người để lại thừa kế bao gồm:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Về việc phân chia di sản thừa kế được xác định: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Lý do xin cam kết: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân …………………….

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trường hợp áp dụng giấy cam kết không tranh chấp thừa kế

Như đã nêu trên, cam kết không tranh chấp thừa kế được áp dụng khi thực hiện thủ tục chia thừa kế theo pháp luật

Căn cứ Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 • Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Hướng xử lý khi không thực hiện đúng cam kết không tranh chấp thừa kế?

Nhiều trường hợp người cam kết không thực hiện đúng cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế. Lúc này những người có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể thực hiện khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp liên quan yêu cầu phân chia di sản. 

Thẩm quyền giải quyết:

Căn cứ theo Điều 35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện:

 • Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có di sản là bất động sản có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thừa kế.
 • Trường hợp di sản thừa kế không phải là bất động sản thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc theo sự lựa chọn của nguyên đơn.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế là gì?. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook