Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định năm 2022

Hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm những gì?

Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định năm 2022

Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định.

Hồ sơ, đối tượng cần giám định tư pháp phải được giao cho cơ quan có trách nhiệm giám định theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính công bằng, sự thật khách quan của kết quả giám định.

Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định năm 2022

Phương thức giao nhận hồ sơ, đối tượng giám định tư pháp

Hồ sơ, đối tượng trưng cầu, trưng cầu giám định được giao, nhận trực tiếp hoặc gửi cho người, tổ chức thực hiện giám định qua đường bưu điện.

Như vậy, người  giám định trung gian, người yêu cầu giám định tư pháp có thể trực tiếp đưa hồ sơ, đối tượng giám định đến cơ quan, người có trách nhiệm giám định tư pháp hoặc chuyển hồ sơ, đồ vật đi giám định qua đường bưu điện.

Đối với việc giao nhận đối tượng giám định pháp y và pháp y,  người tìm kiếm hoặc yêu cầu giám định chịu trách nhiệm chính và phối hợp với cá nhân hoặc tổ chức được trưng cầu đánh giá và quản lý đối tượng giám định trong quá trình điều tra.

Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định năm 2022

Giao nhận hồ sơ, đối tượng giám định tư pháp trực tiếp

Việc giao, nhận trực tiếp hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định phải được lập thành biên bản. Biên bản giao, nhận phải có nội dung sau đây:

– Thời gian, địa điểm giao, nhận hồ sơ giám định;

– Họ, tên người đại diện của bên giao và bên nhận đối tượng giám định;

– Cách thức bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan khi giao, nhận;

– Tình trạng đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan khi giao, nhận;

– Quyết định trưng cầu hoặc văn bản yêu cầu giám định; đối tượng cần giám định; tài liệu, đồ vật có liên quan;

– Chữ ký của người đại diện bên giao và bên nhận đối tượng giám định.

Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định năm 2022

Giao nhận hồ sơ, đối tượng giám định tư pháp qua đường bưu chính

Việc gửi hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định qua đường bưu chính phải được thực hiện theo hình thức gửi dịch vụ có số hiệu. Cá nhân, tổ chức nhận hồ sơ được gửi theo dịch vụ có số hiệu có trách nhiệm bảo quản, khi mở niêm phong phải lập biên bản, bao gồm các nội dung:

– Thời gian, địa điểm giao, nhận hồ sơ giám định;

– Họ, tên người đại diện của bên giao và bên nhận đối tượng giám định;

– Cách thức bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan khi giao, nhận;

– Tình trạng đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan khi giao, nhận;

– Quyết định trưng cầu hoặc văn bản yêu cầu giám định; đối tượng cần giám định; tài liệu, đồ vật có liên quan;

– Chữ ký của người đại diện bên giao và bên nhận đối tượng giám định.

Giao, nhận hồ sơ, đối tượng sau khi hoàn thành giám định

Khi việc thực hiện giám định hoàn thành, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định có trách nhiệm giao lại đối tượng giám định cho người trưng cầu, yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người trưng cầu, yêu cầu giám định có trách nhiệm nhận lại đối tượng giám định theo quy định của pháp luật.

Việc giao, nhận lại đối tượng giám định sau khi việc giám định đã hoàn thành phải được lập biên bản, gồm các nội dung:

– Thời gian, địa điểm giao, nhận hồ sơ giám định sau khi hoàn thành;

– Họ, tên người đại diện của bên giao và bên nhận đối tượng giám định;

– Quyết định trưng cầu hoặc văn bản yêu cầu giám định; đối tượng cần giám định; tài liệu, đồ vật có liên quan;

– Tình trạng đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan khi giao, nhận;

– Chữ ký của người đại diện bên giao và bên nhận đối tượng giám định.

– Cách thức bảo quản đối tượng giám định, tài liệu, đồ vật có liên quan khi giao, nhận;

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Giao nhận hồ sơ, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook