Giao dịch vãng lai là gì? Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không?

Giao dịch vãng lai là gì? Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không?

Giao dịch vãng lai là gì? Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Giao dịch vãng lai là gì? Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không?

Giao dịch vãng lai là gì?

Căn cứ khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 quy định về giao dịch vãng lai và thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

5. Giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn.

6. Thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai bao gồm:

a) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ;

b) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến tín dụng thương mại và vay ngân hàng ngắn hạn;

c) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

d) Các khoản chuyển tiền khi được phép giảm vốn đầu tư trực tiếp;

đ) Các khoản thanh toán tiền lãi và trả dần nợ gốc của khoản vay nước ngoài;

e) Các khoản chuyển tiền một chiều;

g) Các thanh toán và chuyển tiền khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Như vậy, có thể hiểu giao dịch vãng lailà giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn mà thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai bao gồm:

a) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ;

b) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến tín dụng thương mại và vay ngân hàng ngắn hạn;

c) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

d) Các khoản chuyển tiền khi được phép giảm vốn đầu tư trực tiếp;

đ) Các khoản thanh toán tiền lãi và trả dần nợ gốc của khoản vay nước ngoài;

e) Các khoản chuyển tiền một chiều;

g) Các thanh toán và chuyển tiền khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Giao dịch thanh toán đối với giao dịch vãng lai được tự do thực hiện trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam hay không?

Tại Điều 4 Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định về tự do hóa đối với giao dịch vãng lai như sau:

“Điều 4. Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai

Trên lãnh thổ Việt Nam, tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai của người cư trú và người không cư trú được tự do thực hiện phù hợp với các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan theo các nguyên tắc sau:

1. Người cư trú, người không cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các nhu cầu thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai.

2. Người cư trú, người không cư trú có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các giao dịch vãng lai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình cho tổ chức tín dụng được phép.

3. Khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các giao dịch vãng lai, người cư trú, người không cư trú không phải xuất trình các chứng từ liên quan đến việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam.”

Như vậy, có thể thấy hoạt động thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn, hay còn gọi là giao dịch vãng lai được tự do thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, việc tự do thực hiện nói trên vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định được quy định tại Điều 4 Nghị định trên.

Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không?

Căn cứ Điều 10 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch vãng lai như sau:

“Điều 10. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch vãng lai

Người cư trú được lựa chọn đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được tổ chức tín dụng được phép chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch vãng lai.”

Có thể thấy, ngoài đồng Việt Nam, người cư trú khi thực hiện các thanh toán trong giao dịch vãng lai còn có thể lựa chọn sử dụng ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được tổ chức tín dụng được phép chấp nhận làm đồng tiền thanh toán.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Giao dịch vãng lai là gì? Có thể sử dụng ngoại tệ khi thực hiện các giao dịch vãng lai hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook