Giám hộ cho người chưa thành niên? Bộ luật Dân sự 2015

người chưa thành niên

Giám hộ cho người chưa thành niên? Bộ luật Dân sự 2015

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ). Vậy ai sẽ là ngươi giám hộ cho người chưa thành niên? Pháp luật có những quy định nào liên quan đến vấn đề này?

Thế nào là người chưa thành niên?

người chưa thành niên

Căn cứ tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.”

Ngoài ra, về việc thực hiện các giao dịch của người chưa thành niên được quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015

Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Như vậy, người chưa thành niên theo quy định nêu trên là người chưa đủ 18 tuổi và tuỳ vào từng độ tuổi khác nhau thì người chưa thành niên có thể tự thực hiện hoặc cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật hoặc do người đại diện thực hiện.

Trường hợp người chưa thành niên được giám hộ

Tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trường hợp người chưa thành niên được giám hộ bao gồm:

Người được giám hộ bao gồm:

Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

Người mất năng lực hành vi dân sự;

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Ai là người giám hộ cho người chưa thành niên?

Theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2015: “cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên”. Do đó, con chưa thành niên sẽ do cha mẹ làm người đại diện theo pháp luật và chỉ trong các trường hợp nêu trên thì mới cần người giám hộ. Và người giám hộ trong các trường hợp này được nêu tại Điều 52 Bộ luật Dân sự theo thứ tự sau đây:

– Đầu tiên: Anh ruột (anh cả) hoặc chị ruột (chị cả).

– Thứ hai: Nếu những người ưu tiên ở trên (anh ruột/chị ruột cả) không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người anh/chị ruột tiếp theo là người giám hộ trừ trường hợp có thoả thuận người anh/chị ruột khác làm người giám hộ.

– Thứ ba: Nếu không có anh/chị ruột thì người giám hộ sẽ là: Ông bà nội; ông bà ngoại hoặc những người này sẽ thoả thuận cử ra một hoặc một số người trong số này làm người giám hộ.

– Thứ tư: Bác/chú/cậu/cô/dì ruột nếu không có những đối tượng nêu trên.

Điều kiện của cá nhân người làm người giám hộ

Điều kiện của cá nhân người làm giám hộ được quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ

Điều kiện của pháp nhân là người làm giám hộ được quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ;

Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Trên đây là những quy định của pháp luật về giám hộ cho người chưa thành niên Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook