Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên chết, NLĐ muốn hưởng chế độ thai sản thì phải làm gì?

Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên chết, NLĐ muốn hưởng chế độ thai sản thì phải làm gì?

Cho tôi hỏi: tôi đang làm cho công ty TNHH 1 thành viên ( đang hưởng chế độ thai sản sinh 28/1/2018 ) tháng 3/2018 giám đốc công ty đột ngột qua đời, và công ty tôi làm ngừng tất cả các hoạt động vì không có người tiếp tục đứng ra là giám đốc và cho đến nay 05/05/2018 vẫn không thấy tin gì. Tôi lên bảo hiểm họ nói chế độ của tôi nếu làm sẽ chuyển vào tk của công ty trong khi công ty giám đốc mất nên không ai có thể rút tiền trừ khi đăng ký thay giám đốc mới, người nhà giám đốc không biết công việc nên không làm gì đang để như thế. Cho tôi hỏi giờ tôi làm sao để lấy chế độ mà tôi được hưởng.

Trả lời tư vấn: Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến Công ty Luật Nam Sơn, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

Theo Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty TNHH 1 thành viên như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty…”

Về nguyên tắc, khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH 1 thành viên sẽ do chủ sở hữu công ty đó chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Theo thông tin bạn cung cấp, giám đốc của công ty đã mất nên công ty tạm ngừng tất cả hoạt động, tuy nhiên bạn chưa nói rõ người giám đốc này có phải chủ sở hữu công ty hay không, do đó có 2 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1: Giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty

Theo quy định tại Điều 77 Luật doanh nghiệp 2014, trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết giải quyết như sau:

“ Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.”

Như vậy, nếu giám đốc mất thì người thừa kế của người này sẽ là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên của công ty. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành xong thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế, chủ sở hữu mới của công ty phải làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Khi đó, bạn có quyền yêu cầu chi trả chế độ thai sản mà cơ quan BHXH đã chuyển vào tài khoản công ty.

Trường hợp người giám đốc mất mà không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả trợ cấp thai sản cho công ty thì bạn có quyền yêu cầu người quản lý di sản của người giám đốc đó thanh toán khoản tiền này cho bạn.

Trường hợp 2: Giám đốc không đồng thời là chủ sở hữu công ty

Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết quy định tại Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.”

Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty sẽ do chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm, mà không phụ thuộc vào giám đốc hay người đại diện công ty là ai.  Như vậy, nếu giám đốc không phải là chủ sở hữu công ty mà mất thì chủ sở hữu công ty vẫn phải có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty, bao gồm thanh toán các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động (nếu có). Bạn có quyền yêu cầu công ty làm hồ sơ để bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nam Sơn về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook