Gia công hàng hóa không đúng tiêu chuẩn – Xử lý thế nào ?

gia công hàng hóa

Gia công hàng hóa là một phương thức sản xuất hàng hóa mà theo bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên, vật liệu của bên đặt gia công để sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào kết quả gia công cũng được như mong đợi. Trong trường hợp sản phẩm gia công không đúng tiêu chuẩn chất lượng trong Hợp đồng thì xử lý như thế nào ?

gia công hàng hóa

Tiêu chuẩn của hàng hóa gia công

Tiêu chuẩn theo thỏa thuận trong Hợp đồng

Theo quy định tại Điều 534 Bộ luật Dân sự 2015, đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng gia công. Tùy theo sự thỏa thuận của các bên trong từng hợp đồng cụ thể, đối tượng của hợp đồng gia công sẽ là một sản phẩm theo tiêu chuẩn có tính chất chung hoặc một sản phẩm theo mẫu đã làm ra.

Vì vậy để xác định hàng hóa có có đúng tiêu chuẩn hay không trong hợp đồng gia công, bên đặt gia công và bên nhận gia công khi ký kết hợp đồng gia công sẽ phải đưa ra trước một vật mẫu theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu của bên đặt gia công.

Tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

Cũng tại điều 534 Bộ luật Dân sự 2015, đối tượng của hợp đồng gia công không chỉ được xác định theo tiêu chuẩn mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng gia công mà còn được xác định theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn hàng hóa, chất lượng của sản phẩm liên quan trực tiếp đến sự an toàn, vệ sinh, sức khỏe, tài sản và môi trường. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp tiêu chuẩn của hàng hóa không thể được xác định bởi sự thỏa thuận giữa các bên bắt buộc phải dựa vào tiêu chuẩn luật định.

Gia công hàng hóa không đúng tiêu chuẩn có phải bồi thường ?

Gia công hàng hóa không đúng tiêu chuẩn được hiểu là chất lượng lượng của hàng hóa sau khi ra công được bảo đảm đúng với thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc không tuân thủ quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng hóa đó.

Theo Điều 546, Điều 547 Bộ luật Dân sự 2015, bên nhận gia công hàng hóa phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiêu chuẩn của hàng hóa, trừ trường hợp nguyên vật liệu là do bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

Trách nhiệm của bên nhận gia công ở đây không hẳn là bồi thường hợp đồng. Trong trường hợp cả hai bên có thỏa thuận sửa chữa hàng hóa không đúng tiêu chuẩn thì bên nhận gia công tiến hành sửa chữa và không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên trong trường hợp bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Hướng xử lý khi gia công hàng hóa không đúng tiêu chuẩn

Trường hợp do lỗi của bên đặt gia công

Căn cứ tại Điều 544 Bộ luật Dân sự 2015 thì nghĩa vụ của bên đặt gia công là cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công. Đồng thời chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng. Nếu hàng hóa không đúng tiêu chuẩn trong hợp đồng mà lỗi xuất phát từ phía đặt gia công thì hai bên có thể thỏa thuận với nhau về việc sửa chữa hàng hóa.

Trường hợp lỗi do của bên nhận gia công

Cũng như hướng xử lý ở trên, trong trường hợp này hai bên vẫn có thể cùng thỏa thuận để sửa chữa hàng hóa không đúng tiêu chuẩn, nếu bên nhận gia công được yêu cầu sửa chữa những vẫn không thể hoàn thành trong thời hạn đúng với thỏa thuận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của phía đặt gia công thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về việc Gia công hàng hóa không đúng tiêu chuẩn chất lượng – Xử lý thế nào. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook