Quy định về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế năm 2023

Quy định về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế năm 2023

Quy định về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế năm 2023

Pháp luật quy định như thế nào về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quy định về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế năm 2023

Quy định về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế

Theo Điều 1 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 thì bồi thường nhà nước là trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

Trong đó, thiệt hại có thể gồm thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

Căn cứ Điều 6 Quyết định 657/QĐ-TCT thì Tổng cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế, Chi cục Thuế trực tiếp quản lý công chức thi hành công vụ gây thiệt hại tại cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Theo đó, khi công chức thi hành công vụ gây thiệt tại cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn thì thuộc trường hợp được giải quyết trực tiếp của cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

Căn cứ Điều 6 Quyết định 657/QĐ-TCT thẩm quyền cơ quan Thuế giải quyết bồi thường như sau:

– Tổng cục Thuế Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế, Chi cục Thuế là cơ quan giải quyết bồi thường đối với phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại các Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản  4, Khoản 5 và Khoản  6 Điều 2 Quyết định 657/QĐ-TCT.

– Tổng cục Thuế, Cục Thuế là cơ quan giải quyết bồi thường đối với thiệt hại liên quan đến việc ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức thuế quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định 657/QĐ-TCT.

Cơ quan giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế trong một trường hợp cụ thể

Trường hợp người yêu cầu bồi thường đồng thời yêu cầu cơ quan Thuế trực tiếp quản lý công chức thi hành công vụ gây thiệt hại và Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường thì cơ quan đã thụ lý yêu cầu bồi thường trước là cơ quan giải quyết bồi thường.

Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng bồi thường trong trường hợp cơ quan Thuế chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường.

Trường hợp tại thời điểm thụ lý yêu cầu bồi thường mà công chức thuế gây thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan Thuế quản lý người đó tại thời điểm gây thiệt hại thì cơ quan Thuế giải quyết bồi thường là cơ quan quản lý công chức thuế tại thời điểm gây thiệt hại.

Trường hợp cơ quan Thuế giải quyết bồi thường đã được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể thì cơ quan Thuế kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế đó là cơ quan giải quyết bồi thường; trường hợp không có cơ quan Thuế nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế đã bị giải thể thi cơ quan Thuế đã ra quyết định giải thể là cơ quan giải quyết bồi thường.

Trường hợp có sự ủy quyền hoặc ủy thác thực hiện công vụ thì cơ quan Thuế ủy quyền hoặc cơ quan Thuế ủy thác là cơ quan giải quyết bồi thường: trường hợp cơ quan Thuế được ủy quyền hoặc nhận ủy thác thực hiện không đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan Thuế được ủy quyền, nhận ủy thác là cơ quan giải quyết bởi thưởng.

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại nhà nước về thuế

Cơ quan Thuế giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ trực tiếp. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế giải quyết bồi thường phải thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thủ trưởng cơ quan Thuế giải quyết bồi thường thực hiện các việc sau đây:

+ Yêu cầu người yêu cầu bồi thường bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 8  Quyết định 657/QĐ-TCT theo Mẫu số 02/BTNN ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BTP.

+ Yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cung cấp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong trường hợp người yêu cầu bồi thường để nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản đó hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong trường hợp nội dung của văn bản đó không rõ ràng.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thủ trường cơ quan Thuế giải quyết bồi thường quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định 657/QĐ-TCT, người yêu cầu bồi thường phải bổ sung hồ sơ.

Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phải cung cấp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc làm rõ nội dụng văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 không tinh vào thời hạn trên.

(Điều 9 Quyết định 657/QĐ-TCT)

Trên đây là những quy định của pháp luật về việc cơ quan thuế giải quyết bồi thường thiệt hại về thuế Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook