NAM SƠN đã thực hiện rất nhiều dịch vụ liên quan đến việc nhận con nuôi (cho – nhận con nuôi, đăng ký nhận nuôi con nuôi do bị bỏ rơi…), với thời gian nhanh chóng và chi phí hợp lý nhất.

Chúng tôi giới thiệu thủ tục cơ bản về thủ tục đăng ký nuôi con nuôi theo quy định như sau:

Đã từ lâu ở nước ta việc cho, nhận nuôi con nuôi vẫn thường xuyên diễn ra. Có hai cách xác lập quan hệ nuôi con nuôi là nuôi con nuôi về mặt xã hội và nuôi con nuôi về mặt pháp lý.

  1. Lợi ích của việc đăng ký nhận con nuôi

Xác lập việc cho, nhận con nuôi về mặt pháp lý (đăng ký con nuôi) không chỉ mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp mà còn là căn cứ pháp lý quan trọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả cha mẹ và con nuôi. Bởi khi được đăng ký, đứa trẻ nhận nuôi sẽ được hưởng các quyền cơ bản của công dân như quyền chăm sóc sức khỏe, quyền được học hành, quyền sở hữu tài sản…

Hơn nữa, khi được pháp luật thừa nhận, con nuôi sẽ được đối xử ngang bằng với con đẻ trong vấn đề thừa kế tài sản. Theo nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, những người thừa kế cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phân biệt con đẻ hay con nuôi.

Nuôi con nuôi là một việc không mới, nhưng thủ tục khá phức tạp. Làm thế nào để đăng ký con nuôi đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cha mẹ nuôi và con nuôi?

Đến với  NAM SƠN mọi vướng mắc của khách hàng sẽ được giải quyết nhanh chóng với chi phí thấp nhất.

  1. Dịch vụ tư vấn việc nuôi con nuôi tại NAM SƠN
  2. Tư vấn các quy định chung liên quan đến thủ tục cho, nhận nuôi con nuôi

– Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi
– Ai được nhận con nuôi?
– Sự đồng ý cho làm con nuôi
– Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi
– Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế
– Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
– Các trường hợp không được nhận con nuôi
– Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi

  1. Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi trong nước

– Điều kiện nhận nuôi con nuôi trong nước
– Hồ sơ nuôi con nuôi trong nước
– Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
– Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
– Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ việc nuôi con nuôi trong nước
– Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước
– Hệ quả của việc nuôi con nuôi
– Chấm dứt việc nuôi con nuôi

  1. Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài (đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

– Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
– Điều kiện đối với người nhận con nuôi nước ngoài
– Thủ tục xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
– Căn cứ giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài
– Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài
– Hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài:  Hồ sơ của người nhận con nuôi, hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài
– Hồ sơ, thủ tục xin con nuôi đích danh
– Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu
– Công dân Việt Nam nhận con nuôi nước ngoài
– Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi
– Nuôi con nuôi ở khu vực biên giới
– Thay đổi dứt việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  1. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ đăng ký nhận con nuôi tại NAM SƠN

Khi sử dụng dịch vụ liên quan đến việc nuôi con nuôi của chúng tôi, ngoài việc hiểu biết về điều kiện, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi, quý khách được:
– Tư vấn khả năng được nhận con nuôi căn cứ vào yêu cầu và hồ sơ ban đầu
– Xin cấp lý lịch tư pháp cho người nhận con nuôi
– Hợp thức hóa hóa lãnh giấy tờ, tài liệu (đối với trường hợp con nuôi nước ngoài)
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước hoặc nuôi con nuôi nước ngoài
– Nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi
– Theo dõi, xúc tiến việc ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi
– Thực hiện các yêu cầu khác về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật
– Thời gian thực hiện các thủ tục nuôi con nuôi nhanh nhất
– Chi phí thấp nhất