Giải cứu doanh nghiệp: với dịch vụ này, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các biện pháp để xử lý các vấn đề nghiêm trọng về tài chính và kinh doanh để doanh nghiệp có thể tiếp tục tồn tại và khôi phục lại hoạt động kinh doanh bình thường. Theo đó chúng tôi có thể giúp khách hàng thực hiện các việc sau:

  • Thanh lý bớt tài sản hoặc dự án không phải là cốt lõi của doanh nghiệp
  • Làm việc với các nhà cung cấp, bên cho vay để tái cấu trúc lại các khoản nợ
  • Cơ cấu lại cấu trúc vốn để tìm kiếm nguồn vốn bổ sung
  • Xây dựng kế hoạch phục hồi kinh doanh

Giải thể, Phá sản doanh nghiệp: trong trường hợp phải giải thể hay phá sản (có thể do tự nguyện hoặc bắt buộc bởi tòa án), chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục tương ứng để bảo đảm tuân thủ pháp luật, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ sở hữu.

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi tin rằng các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Quý khách hàng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Dịch vụ Quản tài viên

Dịch vụ Quản tài viên do LUẬT NAM SƠN cung cấp:

– Tham gia các vụ việc phá sản doanh nghiệp với tư cách Quản tài viên đề xuất theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp;

– Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

– Quản tài viên xác minh, thu thập quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan để hoạt động doanh nghiệp;

– Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

– Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

– Đại diện cho doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật;

– Tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

– Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định pháp luật.

LUẬT NAM SƠN với các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm sẽ luôn đồng hành và giải quyết các vướng mắc, trở ngại, khó khăn mà Quý khách hàng đang gặp phải trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng nhưng vẫn tuân thủ hành lang pháp lý tối thiểu