Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm dịch thuật, phiên dịch, dịch thuật công chứng nhanh, hiệu đính tài liệu.

 

Dịch thuật là một ngành nghề đòi hỏi tính chuyên môn cao, dịch thuật đôi khi còn khó khăn hơn nhiều so với viết văn bản gốc hay sáng tác. Lý do dễ thấy là muốn trở thành dịch giả, người dịch không những phải nắm vững ngoại ngữ, mà còn phải có vốn kiến thức văn hoá rộng lớn cùng sự tinh tế cá nhân, và phải thông thạo tiếng mẹ đẻ, đồng thời dịch thuật cũng đòi hỏi tính sáng tạo. Công việc dịch thuật có thể chia làm ba cấp độ, và tương ứng với ba cấp độ ấy, dịch giả đồng thời phải là nhà ngôn ngữ, nhà văn hoá và nhà tâm lý.

Người phiên dịch không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn phải có kiến thức chung, văn hóa nền, kỹ thuật dịch, sự nhạy bén  và nhất là đạo đức người phiên dịch, ngoài ra còn phải nắm vững một số thuật ngữ cần thiết liên quan đến sản xuất kinh doanh, hội nghị, hội thảo, kỹ thuật, chuyên ngành…

Người phiên dịch cần được trang bị một cách đầy đủ về ngôn ngữ học, người phiên dịch cũng phải trình bày rõ ràng, mạch lạc…

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

 • Dịch tài liệu thuộc các chuyên ngành;
 • Dịch tài liệu định cư, du lịch, du học;
 • Dịch tài liệu kỹ thuật;
 • Dịch sách;
 • Phiên dịch đuổi;
 • Phiên dịch song song;
 • Dịch hồ sơ thầu;
 • Dịch thuật phần mềm;
 • Dịch tài liệu công chứng;
 • Dịch tài liệu Tài chính & Kiểm toán;
 • Dịch thuật Website.