1. DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

Sau đây là những công việc mà NAM SƠN sẽ thay doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và pháp luật nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi:

 1. Nhiệm vụ của NAM SƠN
 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra
 • Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra
 • Lập tờ khai báo cáo VAT, thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN
 • Nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định
 • Đại diện doanh nghiệp nộp thuế GTGT ( nếu có phát sinh )
 1. Nhiệm vụ của KHÁCH HÀNG
 • Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra ( Hóa đơn gốc hoặc photo )
 • Thiết bị chữ ký số
 1. DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Khai và nộp hồ sơ Quyết toán thuế cuối năm cho cơ quan thuế đúng thời hạn quy định là một trong những nghĩa vụ quan trọng của mọi doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bạn nhận được Thông báo Quyết toán thuế của cục thuế, trong doanh nghiệp của bạn liệu có còn tồn đọng những sai phạm dẫn đến phải nộp phạt hay không? Hệ thống sổ sách của bạn đã đúng và đủ chưa? Và doanh nghiệp có thể tự giải trình được khi cơ quan thuế xuống kiểm tra hay không?

Nội dung thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế của Nam Sơn

 1. Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;
 2. Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ;
 3. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế;
 4. Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực;
 5. Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán;
 6. Lập báo cáo tài chính năm;
 7. Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.