1. DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NAM SƠN?

► Đội ngũ nhân sự tiếp nhận dịch vụ báo cáo tài chính đều là các kế toán trưởng có kinh nghiệm ít nhất 10 năm thực tế tại vị trí tương đương ngoài ra còn có các chuyên gia phân tích, thuế, đầu tư,..các cán bộ của tổng cục thuế;

► Đã có kinh nghiệm từng làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế cho hơn 100 doanh nghiệp trên toàn quốc, với thâm niên làm dịch vụ báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau từ thương mại dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch,…kể cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

► Đã từng đi quyết toán thuế không chỉ ở TP. HCM mà còn ở các thành phố lớn, các tỉnh trên cả nước, có mối quan hệ và làm việc trực tiếp với nhiều chi cục thuế do vậy hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề rủi ro về thuế, bảo vệ chi phí và lợi ích tối đa cho doanh nghiệp;

► Có đội ngũ nhân sự phụ trách ổn định, có trách nhiệm thực hiện đảm bảo sổ sách, và cân đối chi phí lãi lỗ cho doanh nghiệp;

► Chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu hạch toán sai gây thất thoát cho doanh nghiệp;

► Đứng ra giải trình quyết toán thuế cho doanh nghiệp khi có yêu cầu;

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP GÌ ĐỂ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

+ Hóa đơn đầu vào, đầu ra

+ Sổ phụ ngân hàng

+ Số dư đầu kỳ năm trước: tờ khai thuế GTGT quý 4 năm trước, sổ công nợ phải thu, phải trả, tồn kho, BCTC năm trước,…

+ Các chứng từ khác phục vụ cho công việc lập báo cáo tài chính

NỘI DUNG DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trình tự các công việc cần làm sau khi tiếp nhận dịch vụ báo cáo tài chính

1 Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doạnh nghiệp nắm bắt.
2 Rà soát, đối chiếu tờ kê khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc và điều chỉnh ngay nếu có sai sót.
3 Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính
4 Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp trong năm qua và biện pháp khắc phục
5 Nhập chứng từ và thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….
6 Cân đối lãi lỗ và báo cho doanh nghiệp biết.
7 Chốt số liệu, lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
8 Nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuếTNCN đúng hạn theo quy định
9 In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định và bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp
10 Có trách nhiệm đứng ra giải trình quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế

CÁC GÓI DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KẾ TOÁN NAM SƠN:

 1. Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp
 2. Dịch vụ làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng
 3. Dịch vụ báo cáo tài chính để đấu thầu
 4. Dịch vụ làm báo cáo tài chính song ngữ – phiên bản tiếng việt và tiếng anh hoặc tiếng trung, tiếng hàn
 5. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
 6. Dịch vụ rà soát kiểm tra lại báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
 7. Dịch vụ làm lại báo cáo tài chính các năm cũ cho doanh nghiệp

 

 1. DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM TOÁN

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán được thực hiện để xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin, cũng để cung cấp một đánh giá của một hệ thống kiểm soát nội bộ . Mục tiêu của kiểm toán là đưa ra ý kiến của người / tổ chức / hệ thống (…) trong câu hỏi, được đánh giá dựa trên công việc được thực hiện trên cơ sở thử nghiệm.

NAM SƠN cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm toán sau:

 1. Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm
 2. Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế.
 3. KIểm toán hoạt động.
 4. Kiểm toán tuân thủ.
 5. Kiểm toán nội bộ.
 6. Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
 7. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.
 8. Kiểm toán thông tin tài chính.
 9. Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.