Có đương nhiên chấm dứt giám hộ khi người giám hộ chết?

Có đương nhiên chấm dứt giám hộ khi người giám hộ chết?

Có đương nhiên chấm dứt giám hộ khi người giám hộ chết? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Có đương nhiên chấm dứt giám hộ khi người giám hộ chết?

Có đương nhiên chấm dứt việc giám hộ khi người giám hộ chết?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc chấm dứt việc giám hộ như sau:

“Điều 62. Chấm dứt việc giám hộ

1. Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

a) Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Người được giám hộ chết;

c) Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

d) Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

…”

Theo quy định trên thì trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người được giám hộ chết; cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; người được giám hộ được nhận làm con nuôi thì việc giám hộ sẽ chấm dứt.

Ngoài ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thay đổi người giám hộ như sau:

“Điều 60. Thay đổi người giám hộ

1. Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp sau đây:

a) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ luật này;

b) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;

c) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

d) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

…”

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì khi người giám hộ chết thì việc giám hộ sẽ không đương nhiên chấm dứt mà sẽ có thể thay đổi người giám hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 Bộ luật Dân sự 2015.

Hậu quả của việc chấm dứt giám hộ được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 63 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hậu quả của việc chấm dứt giám hộ được quy định như sau:

– Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người được giám hộ.

– Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ;

Nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.

– Chấm dứt việc giám hộ trong trường hợp cha mẹ người giám hộ đã đủ điều kiện thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình hoặc người được giám hộ được nhận làm con nuôi, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Có đương nhiên chấm dứt giám hộ khi người giám hộ chết? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook