Được sử dụng nhà chung cư với những mục đích nào? Luật Nhà ở 2014

Được sử dụng nhà chung cư với những mục đích nào

Được sử dụng nhà chung cư với những mục đích nào? Luật Nhà ở 2014

Nhà chung cư là gì? Pháp luật quy định gì về mục đích sử dụng nhà chung cư? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Được sử dụng nhà chung cư với những mục đích nào

Nhà chung cư là gì?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định về nhà chung cư như sau:

“Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.”

Được sử dụng nhà chung cư với những mục đích nào?

Căn cứ theo quy định về nhà chung cư tại khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, ta thấy dựa vào mục đích sử dụng, nhà chung cư được phân loại bao gồm:

– Nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở;

– Nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở

Nhà chung cư có mục đích để ở là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng chỉ sử dụng cho mục đích để ở. (khoản 4 Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD)

Nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại. (khoản 5 Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD)

Đồng thời, căn cứ tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD, quy định nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp bao gồm các loại nhà cụ thể như sau:

Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác (bao gồm căn hộ dùng để ở, cơ sở lưu trú du lịch, công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và các công trình khác) theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi chung là Luật Nhà ở), bao gồm:

a) Nhà chung cư thương mại;

b) Nhà chung cư xã hội, trừ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Nhà chung cư phục vụ tái định cư;

d) Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại;

đ) Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ.

Như vậy, nhà chung cư bao gồm nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Sử dụng nhà chung cư làm văn phòng cho thuê được không?

Căn cứ theo khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ quy định trên thì hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở (sử dụng vào các mục đích khác như làm văn phòng, cửa hàng, nhà kho,…) là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Tuy nhiên, quy định trên áp dụng đối với hành vi sử dụng nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở vào các mục đích khác không phải để ở.

Đối với nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh thì vẫn có thể sử dụng phần diện tích được dùng để kinh doanh làm văn phòng giao dịch nhưng không sử dụng vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ quy định tại khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014.

Như vậy, nhà chung cư bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích hỗn hợp để ở và kinh doanh. Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì vẫn có thể được sử dụng để làm văn phòng làm việc.

Trên đây là những quy định của pháp luật về được sử dụng nhà chung cư với những mục đích nào Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook