Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền !

Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền

“Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền” là lời khuyên mà Luật Nam Sơn muốn nhắn nhủ tới các bạn đã hoặc đang có ý định bỏ cọc hợp đồng mua đất. Bởi việc tự ý bỏ cọc không chỉ khiến các bạn mất số tiền đã đặt cọc trước mà còn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Cùng chúng tôi phân tích các quy định pháp luật để làm rõ nội dung này.

Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền

Đặt cọc mua đất là gì ?

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 292 Bộ luật Dân sự năm 2015, đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giữa các bên. Theo đó, đặt cọc được định nghĩa cụ thể tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

“Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.”

Từ quy định này, có thể hiểu, Đặt cọc khi mua đất là việc bên mua đất giao cho bên bán một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm hợp đồng mua bán đất được giao kết hoặc được thực hiện theo đúng thỏa thuận của các bên.

Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền

Lý giải cho câu “Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền”, đó là các khoản tiền sau:

Tự ý bỏ cọc sẽ mất tiền cọc

Dựa trên định nghĩa về đặt cọc, đồng thời căn cứ tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự này cũng quy định trường hợp bên đặt cọc sau thời hạn thỏa thuận mà không thực hiện việc ký kết hợp đồng thì số tiền dùng để đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận cọc.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu hai bên đã thực hiện hợp đồng đặt cọc để mua đất mà bên đặt cọc không muốn mua nữa thì bên đặt cọc sẽ mất số tiền đặt cọc cho bên nhận đặt cọc trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận bên đặt cọc không bị mất tiền nếu không thực hiện hợp đồng mua bán sau khi hết hạn đặt cọc.

Như vậy, đây là khoản tiền đầu tiên mà các bạn bị mất nếu tự ý bỏ cọc.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tự ý bỏ cọc

Khoản tiền thứ hai mà các bạn có thể mất chính là tiền bồi thường nếu có thiệt hại đối với bên chủ sở hữu đất phát sinh.

Căn cứ theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015:

“Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Đồng thời tại Điều 361 Bộ luật này cũng quy định:

“1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

3. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.”

Theo đó, nếu do vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng dẫn đến bên nhận cọc có thiệt hại về vật chất (tổn thất thực tế gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả thiệt hại, thu nhập bị mất/giảm sút) và/hoặc thiệt hại về tinh thần do tổn thất tinh thần thì bên tự ý bỏ cọc có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.

Việc bồi thường thiệt hại phải được xem xét dựa trên các yếu tố sau đây:

  • Có thiệt hại xảy ra: Nếu có thiệt hại xảy ra do việc bên đặt cọc hủy hợp đồng thì bên đặt cọc phải bồi thường thiệt hại cho bên nhận đặt cọc cũng như phải chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh và số tiền đã đặt cọc nếu hai bên không có thỏa thuận khác.
  • Không có thiệt hại xảy ra: Nếu không có thiệt hại xảy ra khi bên đặt cọc hủy hợp đồng thì bên đặt cọc không phải bồi thường thiệt hại cho bên nhận cọc mà chỉ phải mất số tiền đặt cọc nếu hai bên không có thỏa thuận khác.
  • Khi hai bên có thỏa thuận: Thực hiện theo thỏa thuận của hai bên:
  • Nếu có yêu cầu bồi thường: Bên đặt cọc bị mất số tiền đặt cọc trừ trường hợp có quy định khác và phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận.
  • Nếu không có yêu cầu bồi thường: Bên đặt cọc chỉ bị mất số tiền đặt cọc trừ trường hợp có quy định khác.

Trường hợp việc tự ý bỏ cọc dẫn đến những thiệt hại nêu trên và thiệt đó được xác định là cơ sở cho việc bồi thường thì đây là khoản tiền thứ hai mà người bỏ cọc bị mất.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về việc “Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền”. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook