Dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài

Dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Theo đó:

– Mục đích thành lập tổ chức là nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên: Khác với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, tổ chức bảo hiểm tương hỗ không được thành lập dựa trên mục đích thu lợi nhuận qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà được thành lập nhằm hỗ trợ các thành viên trong tổ chức. Ở đặc điểm này, tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các tổ chức nghề nghiệp hơn so với các doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài.

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức, được thành lập theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm: Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập nếu được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải giao kết hợp đồng phục vụ cho việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Duy trì hoạt động tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên trong tổ chức bảo hiểm tương hỗ đóng cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trách nhiệm trích lập dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ, theo Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó, tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hoạt động trong lĩnh vực nhiều rủi ro, nên xuất hiện trách nhiệm trích lập dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải trích lập dự phòng nghiệp vụ từ phí bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm đối phần trách nhiệm giữ lại của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Việc trích lập dự phòng này nhằm đảm bảo tổ chức bảo hiểm tương hỗ có thể duy trì được khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các loại dự phòng nghiệp vụ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, có 04 loại dự phòng nghiệp vụ:

– Dự phòng phí chưa được hưởng, được sử dụng để bồi thường cho trách nhiệm sẽ phát sinh trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong năm tiếp theo:

Đây là loại dự phòng nghiệp vụ được tổ chức bảo hiểm tương hỗ được giữ lại khi thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ chưa được hưởng (do không xảy ra sự kiện bảo hiểm) trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, thay vào đó được sử dụng cho các trách nhiệm phát sinh trong tương lai (có thể là trách nhiệm do xảy ra sự kiện bảo hiểm).

– Dự phòng bồi thường cho các giao động lớn về tổn thất, được sử dụng để bồi thường khi có giao động lớn về tổn thất hoặc tổn thất lớn xảy ra mà tổng phí bảo hiểm giữ lại trong năm tài chính sau khi đã trích lập dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết không đủ để chi trả tiền bồi thường đối với phần trách nhiệm giữ lại của tổ chức bảo hiểm tương hỗ:

Đây là loại dự phòng nghiệp vụ được tổ chức bảo hiểm tương hỗ sử dụng cho các khoản bồi thường bất ngờ, phát sinh do tổ chức bảo hiểm tương hỗ gây thiệt hại cho chủ thể khác. Trong trường hợp như vậy mà các khoản phí bảo hiểm và dự phòng bồi thường cho khiếu nại không đủ để chi trả tiền bồi thường thì mới sử dụng đến loại dự phòng này.

– Dự phòng bồi thường cho các khiếu nại chưa giải quyết, được sử dụng để bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm chưa khiếu nại hoặc đã khiếu nại nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết:

Đây là loại dự phòng nghiệp vụ được sử dụng để tổ chức bảo hiểm tương hỗ bồi thường cho các khiếu nại chưa được giải quyết cho đến tận cuối năm tài chính (31/12) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, tức khoản dự phòng này được sử dụng để giải quyết bồi thường các khiếu nại trong năm tài chính, tránh để các khoản bồi thường trở thành nghĩa vụ tài chính kéo dài đến năm tài chính tiếp theo.

– Các loại dự phòng nghiệp vụ khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook