Đồng thừa kế không đồng ý phân chia di sản thì xử lý thế nào?

Đồng thừa kế không đồng ý phân chia di sản thì xử lý thế nào?

 Xin chào luật sư,

Gia đình vợ tôi ở Tp. HCM có 3 chị em ruột, mẹ vợ tôi mất năm 2015, bố vợ mất năm 2017. Bố, mẹ vợ tôi có để lại tài sản (không có di chúc) là một căn nhà. Hiện gia đình vợ chồng tôi rất khó khăn và muốn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật. Nhưng 2 người anh chị em còn lại không đồng ý. Họ không đồng ý bán căn nhà để chia, cũng không muốn thanh toán phần di sản của vợ tôi, nhà thì họ đang ở. Bây giờ chúng tôi nên làm thế nào?

Trả lời:

Vợ ông có quyền của người thừa kế đối với tài sản do bố, mẹ vợ ông để lại vào thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. Điều 614 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”.

Theo đó, thời điểm mở thừa kế được pháp luật dân sự quy định như sau:

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

  1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này”.

Như vậy, thời điểm mở thừa kế là thời điểm khi mà bố, mẹ vợ ông qua đời, đồng thời cũng là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của những người thừa kế. Do đó, khi bố, mẹ vợ ông qua đời thì vợ ông và hai người em của vợ ông sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của những người thừa kế đối với di sản là căn nhà được bố, mẹ để lại.

Theo như lời ông, trước khi chết bố, mẹ vợ ông không để lại di chúc. Theo đó, pháp luật quy định về trường hợp khi người chết không để lại di chúc như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;”

Như vậy, vợ ông và hai người em của vợ ông sẽ trở thành những người thừa kế theo pháp luật và được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế. Pháp luật quy định về thứ tự ưu tiên trong trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại”.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS, vợ ông và hai người em của vợ ông đều là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, là những đồng thừa kế đối với căn nhà. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Theo quy định của pháp luật thì những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Theo khoản 2 điều 660 BLDS 2015, những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Theo quy định của BLDS, việc phân chia di sản thừa kế ưu tiên sự thỏa thuận của các đồng thừa kế và việc thỏa thuận của ba anh chị em phải được lập thành văn bản. Trường hợp mà ông nêu ở trên thì 2 người anh em không muốn bán căn nhà, họ cũng không muốn thanh toán cho vợ ông số di sản mà vợ ông đáng được hưởng. Như vậy, vợ ông và các anh em của vợ ông nên ngồi lại với nhau để thỏa thuận cho rõ ràng lại phần di sản này. Do tinh thần của BLDS chính là sự thỏa thuận, nên sự thỏa thuận giữa các đương sự đương sự với nhau luôn được pháp luật ưu tiên (trừ trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật).

Như vậy, với thông tin ông cung cấp, nếu 2 người anh em của vợ ông không đồng ý ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, thì vợ ông có thể nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu chia di sản thừa kế.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Luật sư đại diện uỷ quyềnLuật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ ông trong vụ kiện này.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu có nhu cầu.

Trân trọng./.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook