Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự (cập nhật 2022)

Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự

Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự (cập nhật 2022)

Yêu cầu phản tố là một trong những quyền của bị đơn khi phát sinh yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vậy các viết đơn phản tố như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đê này.

Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự

Yêu cầu phản tố của bị đơn là gì?

Yêu cầu phản tố là quyền của bị đơn đưa ra trong vụ án dân sự, đề nghị với Toà án buộc nguyên đơn hoặc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải thực hiện đối với mình.

Yêu cầu phản tố của bị đơn chỉ phát sinh khi có nguyên đơn kiện bị đơn, Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ việc đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn cho rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm và làm đơn yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn trong cùng một vụ án dân sự.

 

Mẫu đơn phản tố của bị đơn trong vụ án dân sự

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN PHẢN TỐ

Kính gửi: …………………………………………………………………………..

  1. Người phản tố:

Họ và tên:………………………………………………………………………………..

Sinh năm: ….…………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số : …………..…. Cấp ngày: …/…./…… Nơi cấp: CA ………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………… Fax: ………………………. Email: ……….…………….

Là bị đơn trong vụ án ………………. thụ lý ngày …/…/……. theo quyết định số ……………… với nguyên đơn là ông/bà …………………………. Vụ án này hiện đang được Quý Tòa thụ lý và giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.

  1. Người bị phản tố :

Họ và tên:………………………………………………………………………………..

Sinh năm: ….…………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số : …………..…. Cấp ngày: …/…./…… Nơi cấp: CA ………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………… Fax: ………………………. Email: ……….…………….

Bằng Đơn phản tố này, tôi yêu cầu Quý Tòa án xem xét, giải quyết những vấn đề sau đối với yêu cầu khởi kiện của người bị phản tố (Người khởi kiện):

NỘI DUNG PHẢN TỐ

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

YÊU CẦU PHẢN TỐ

Thông qua những gì tôi đã trình bày ở trên, căn cứ theo quy định tại …………………, tôi đề nghị Quý Tòa án xem xét giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, …………………………………………………………………………………

Thứ hai, …………………………………………………………………………

Thứ ba, ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên đây hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình. Trân trọng cảm ơn.              

Danh mục tài liệu, chúng cứ kèm theo:

  1. …………………………………………………………………………………….
  2. ……………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………

Người phản tố

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn khởi tố dân sự

  • Ở phần “Kính gửi” ghi rõ tên Tòa án đã gửi thông báo về việc đã thụ lý vụ án;
  • Ở phần “Người phản tố” phải ghi rõ tư cách tham gia tố tụng là bị đơn trong vụ án gì, thụ lý tại thời điểm nào, người khởi kiện hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ai;
  • Ở phần “Nội dung phản tố” nên trình bày vắn tắt lại diễn biến sự việc dẫn tới tranh chấp;
  • Ở phần “Yêu cầu phản tố” phải nêu rõ ràng, cụ thể để Tòa án có căn cứ xem xét chấp nhận yêu cầu phản tố;
  • Cuối đơn phải có ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người phản tố.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook