Mẫu đơn khởi kiện khi bị giật hụi (mới nhất 2022)

Mẫu đơn khởi kiện khi bị giật hụi (mới nhất 2022)

Khởi kiện đòi tiền hụi là vấn đề cần thiết khi bị giật hụi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm đơn kiện giật hụi đúng với quy định pháp luật. Bài viết dưới đây, Luật Nam Sơn sẽ cung cấp mẫu đơn khởi kiện mới nhất và phù hợp với quy định pháp luật.

Đơn khởi kiện đòi nợ hụi

Họ, hụi, biêu, phường là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 471 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về họ, hụi, biêu, phường như sau: ” Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.”

Nội dung đơn kiện giật hụi

Các nội dung của đơn khởi kiện giật hụi phải cơ bản đáp ứng được các nội dung theo quy định tại (khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015), cụ thể như sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân,số điện thoại
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân, số điện thoại
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân. Trường hợp không rõ nơi cư trú thì ghi địa chỉ nơi cư trú, làm việc cuối cùng của người bị kiện
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, số điện thoại.
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm: trình bày diễn biến quá trình bị giật hụi (diễn biến theo trình tự thời gian)
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
 • Họ tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có)
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Hồ sơ khởi kiện khi bị giật hụi

 • Đơn khởi kiện;
 • Tài liệu chứng minh việc chơi hụi, đóng hụi hàng tháng;
 • CMND/CCCD;
 • Sổ hộ khẩu;

Mẫu đơn kiện khi bị giật hụi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Đ/v: vấn đề tranh chấp họ, hụi, biêu, phường)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………..

 1. Người khởi kiện:
 • Họ và tên:……………………………………………………
 • Sinh năm:……………………………………………………
 • CMND/CCCD số:……………. Ngày cấp:………………………… Nơi cấp:…………………..

…………………………………………………………………

 • Địa chỉ thường trú:………………………………………..
 • Số điện thoại:……………………………………………….
 1. Người bị kiện:
 • Họ và tên:……………………………………………………
 • Sinh năm:……………………………………………………
 • CMND/CCCD số:……………. Ngày cấp:………………………… Nơi cấp:…………………..

…………………………………………………………………

 • Địa chỉ thường trú:………………………………………..

…………………………………………………………………

 • Số điện thoại:……………………………………………….
 1. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có)
 • Họ và tên:……………………………………………………
 • Sinh năm:……………………………………………………
 • CMND/CCCD số:……………. Ngày cấp:………………………… Nơi cấp:…………………..

…………………………………………………………………

 • Địa chỉ thường trú:………………………………………..

…………………………………………………………………

 • Số điện thoại:……………………………………………….

Nội dung khởi kiện

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Yêu cầu giải quyết

 • Đòi lại số tiền (cả gốc và lãi)
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

Hướng dẫn cách viết đơn kiện giật hụi

– Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo: Nếu là cơ quan/tổ chức cấp huyện thì cần ghi rõ cơ quan/tổ chức nào thuộc tình/thành phố trực thuộc trung ương nào.

Thông tin người tố cáo: Phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin người tố cáo cụ thể về số căn cước công dân, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên hệ,….Nếu là người được ủy quyền tố cáo thì ghi rõ họ tên cá nhân ủy quyền.

– Ghi tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo. Tên hành vi trái pháp luật

-Ghi rõ nội dung tố cáo.

– Đính kèm theo đơn tố cáo cần phải ghi rõ các tài liệu, chứng cư có liên quan kèm theo như chứng minh nhân dân, giấy tờ của việc chơi hụi, giấy xác nhận nợ, giấy nợ tiền,….và nhớ đánh thứ tự.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về mẫu đơn khởi kiện khi bị giật hụi.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook