Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật ngân hàng

doi-tuong-dieu-chinh-va-phuong-phap-dieu-chinh-luat-ngan-hang

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật ngân hàng

Luật ngân hàng là một thuật ngữ rộng cho các luật điều chỉnh cách các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác tiến hành hoạt động kinh doanh. Các ngân hàng phải tuân thủ vô số các quy định của liên bang, tiểu bang và thậm chí cả địa phương. Luật sư thực hiện nhiều chức năng khác nhau liên quan đến việc tạo ra, tuân theo và thực thi các quy định

doi-tuong-dieu-chinh-va-phuong-phap-dieu-chinh-luat-ngan-hang

Đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng

 

Khi dựa trên căn cứ khái niệm, đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng bao gồm hai nhóm:

– Các đối tương được nhận diện là quan hệ quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng: là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Nhà nước thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước đối với hoạt động Ngân hàng trong nền kinh tế.

– Các đối tương được nhận diện là quan hệ tổ chức và kinh doanh Ngân hàng là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt động kinh doanh Ngân hàng của các tổ chức tín dụng và các tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Khi dựa trên căn cứ vào nội dung điều chỉnh các quan hệ pháp luật ngân hàng, đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng có thể được phân biệt thành những nhóm quan hệ xã hội như sau:

– Nhóm đối tương được nhận diện là các quan hệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

– Nhóm đối tương được nhận diện là các quan hệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng

– Nhóm đối tương được nhận diện là các quan hệ kinh doanh ngân hàng của các tổ chức khác, tuy không phải là tổ chức tín dụng nhưng được phép thực hiện một số hoạt động thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Phương pháp điều chỉnh của Luật ngân hàng

  •  Phương pháp mệnh lệnh phục tùng: . Trong đó, phương pháp mệnh lệnh phục tùng chủ yếu được áp dụng trong các quan hệ xã hội có sự tham gia của ngân hàng nhà nước Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Lưu ý là, trong một số trường hợp, nếu ngân hàng nhà nước Việt Nam tham gia vào những mối quan hệ mang tính chất nghiệp vụ, không thể hiện chức năng quản lý nhà nước, phương pháp mệnh lệnh phục tùng sẽ không được áp dụng
  • Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận: Một phương pháp điều chỉnh của luật ngân hàng áp dụng chủ yếu đối với nhóm quan hệ diễn ra liên quan đến giao dịch tiền tệ tín dụng, ngân hàng được thiết lập đó chính là phương pháp bình đẳng thoả thuận. Phương pháp này được thiết lập trên cơ sở bình đẳng giữa các chủ thể là ngân hàng, kể cả mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương với vai trò là trung tâm thanh toán, luân chuyển tiền tệ, làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật ngân hàng. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook