Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới năm 2022

Các trường hợp quân nhân bị tước quân tịch

Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ở nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài (không phải pháp luật Việt Nam) và hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới là:

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài và hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

– Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài và hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trong đó, các doanh nghiệp này phải có trụ sở chính ở quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Ví dụ: Có thể hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trụ sở chính ở Trung Quốc.

Các nghiệp vụ bảo hiểm không được áp dụng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Theo Khoản 4 Điều 90 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 02 nghiệp vụ bảo hiểm không được áp dụng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới:

– Bảo hiểm nhân thọ

– Bảo hiểm sức khỏe

Đây là các loại bảo hiểm con người, có đối tượng là tính mạng, sức khỏe của cá nhân (yếu tố nhân thân, không thể định giá). Do sự khác biệt giữa pháp luật các nước quy định về nhân thân, tính mạng, sức khỏe của con người, đồng thời, nhân thân mỗi cá nhân gắn liền với tư cách công dân, tư cách chủ thể của cá nhân đó trong một quốc gia. Vì vậy, không thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ bảo hiểm sức khỏe qua biên giới.

Điều kiện được phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài

Đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Theo Khoản 2 Điều 90 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm cung cấp qua biên giới là:

– Doanh nghiệp đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn, hoạt động ngoại thương là chủ yếu và có nhu cầu được bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới.

– Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam: Người có quốc tịch nước ngoài nhưng đang tạm trú, thường trú tại Việt Nam, làm việc tại Việt Nam trong thời hạn nhất định.

Pháp luật thực hiện cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Các dịch vụ sau được quy định theo pháp luật hiện hành và thông lệ tốt nhất (thông lệ phù hợp và có lợi cho các bên nhất):

+ Dịch vụ tái bảo hiểm

+ Dịch vụ bảo hiểm hàng không quốc tế

+ Dịch vụ môi giới tái bảo hiểm quốc tế

+ Dịch vụ tính toán (tính toán các khoản phí và mức bồi thường, trả tiền bảo hiểm)

+ Dịch vụ đánh giá rủi ro vài giải quyết bồi thường (dịch vụ được thực hiện khi xảy ra sự kiện bảo hiểm)

+ Dịch vụ bảo hiểm hàng hải quốc tế

+ Dịch vụ tư vấn

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook