Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người năm 2022

Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm con người

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

  1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Do đó, Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa hai người nhằm trao đổi quyền và nghĩa vụ của mình, một bên (bên mua bảo hiểm) đóng phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm, bên kia (công ty bảo hiểm) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm là sự kiện pháp lý trong đó người được bảo hiểm có số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bồi thường nhất định đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm sau khi đã trả tiền cho người được bảo hiểm). Bảo hiểm con người là một trong những loại hợp đồng bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019 không có quy định về khái niệm hợp đồng bảo hiểm con người, tuy nhiên, có thể hiểu rằng hợp đồng bảo hiểm là loại hợp đồng gắn liền với yếu tố con người, tức tính mạng, sức khỏe, giá trị vật chất gắn liền với thân thể con người. Vì đó, các đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người phải là các đối tượng gắn liền với thân thể của một cá nhân (không phải tổ chức) và không thể thay thế bởi một đối tượng khác, cũng khó có khả năng khắc phục nếu rủi ro gây nên hậu quả đối với các đối tượng này.

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, các đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là:

– Tuổi thọ: Khoảng thời gian tồn tại, khoảng thời gian sống  của một người  từ khi sinh ra đến khi chết (chết tự nhiên hoặc  tuyên bố của tòa án là chết).

– Sinh mệnh: Cuộc sống của con người bao gồm cả tuổi thọ, cuộc sống kết thúc khi một người chết.

– Sức khỏe: Trạng thái thể chất và tinh thần của một người. Bao gồm cả thương tật, bệnh tật, thể chất và tinh thần ổn định.

– Tai nạn con người: Tai nạn con người là những sự kiện không lường trước được, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tuổi thọ của con người.

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Các chủ thể được mua bảo hiểm con người

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau:

Bản thân bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm là cá nhân giao kết bảo hiểm con người để bảo hiểm cho chính tính mạng, sức khỏe, tuổi thọ và vấn đề tai nạn con người của chính mình. Theo đó, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì người thụ hưởng là chính bên mua bảo hiểm.

Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm

Người thụ hưởng trong trường hợp này có thể là người không có quan hệ họ hàng, ruột thịt, chăm sóc, bảo dưỡng  với bên mua bảo hiểm, nhưng là người có  quyền lợi và lợi ích gắn liền với bên mua bảo hiểm, người phải mua bảo hiểm. mua bảo hiểm  Nếu  không có xung đột lợi ích với bên mua bảo hiểm, bên mua bảo hiểm không thể mua bảo hiểm cho người  thụ hưởng của mình.

Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm

Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm ở đây là:

– Vợ và chồng có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình

– Con bao gồm con đẻ và con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi

– Cha, mẹ bao gồm cha, mẹ ruột và cha, mẹ nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi

Như vậy, đối với trường hợp này, người thụ hưởng là cá nhân không phải bên mua bảo hiểm, nhưng có quan hệ mật thiết nhất đối với người mua bảo hiểm.

Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng

– Anh, chị, em ruột là các cá nhân cùng cha đẻ và cùng mẹ đẻ với người mua bảo hiểm

– Người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng là người không thuộc các trường hợp trên nhưng thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho người mua bảo hiểm (như ông bà, chú dì nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho cháu).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook